Spesialsykepleier Jobbtilbud i Norge -

Norge > Spesialsykepleier > 38 resultater funnet.Spesialsykepleier til Postoperativ Avdeling Oslo | Dedicare SE | Oslo | Thursday 29 April 2021 00:00

Sykepleier/spesialsykepleier | SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK | Østfold | Friday 23 April 2021 00:00

Ledende spesialsykepleier med fagansvar anestesi/koordinator | SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, LARVIK | Vestfold | Thursday 29 April 2021 00:00

Sykepleier/spesialsykepleier - intensiv- og postoperativ seksjon | Sykehuset Østfold | Ostfold | Friday 23 April 2021 00:00

Spesialsykepleier/ Sykepleier | Oslo universitetssykehus HF | Oslo | Friday 30 April 2021 00:00

Ledende spesialsykepleier- fag | Oslo universitetssykehus HF | Oslo | Monday 26 April 2021 00:00

Spesialsykepleier/vernepleier 70 % - 80 % fast ved Nattjenesten institusjon, Pro Jessheim Øst - 2. gangs utlysning | ULLENSAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ØST | Akershus | Wednesday 28 April 2021 00:00

Spesialsykepleier/sykepleier | Vestre Viken | Buskerud | Tuesday 27 April 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Vestre Viken >> Spesialsykepleier i Buskerud
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Vestre Viken | Vestre Viken
Medisinsk poliklinisk senter utfører polikliniske undersøkelser og dagbehandling når det gjelder hjerte, lunge, nyre, mage og tarm, alderdom og aldring (geriatri), hormonsykdommer ...... | Vestre Viken - Drammen

ligner : Spesialsykepleier


TROMSØ KOMMUNE KOORDINERENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER >> Sykepleier/spesialsykepleier i Troms
Wednesday 28 April 2021 00:00 | TROMSØ KOMMUNE KOORDINERENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER | NAVVIS
Nyheim. Sykepleier spesialsykepleier. 100. fast dag aften, 75. fast natt, 75. natt midlertidig med... Solstrand. Sykepleier spesialsykepleier. 60. fast dag aften.Arbeid hver 3. helg. mulighet for arbeid...... | TROMSØ KOMMUNE KOORDINERENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - Tromsø

ligner : Sykepleier/spesialsykepleier


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI >> 70% fast natt - sykepleier / Spesialsykepleier i Oslo
Wednesday 28 April 2021 00:00 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI | NAVVIS
Vi tar i hovedsak imot pasienter med depressive lidelser, hypomani og spiseforstyrrelser. Enheten har ansvar for elektrokonvulsiv behandling (ECT).Vi søker spesialsykepleier. sykepleier til...... | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI - Oslo
Vestre Viken >> Sykepleier/Spesialsykepleier i Buskerud
Tuesday 06 April 2021 00:00 | Vestre Viken | Vestre Viken
Vi arbeider teamrettet og tverrfaglig. Vi er en trivelig og engasjert gjeng bestående av dyktige og dedikerte hjelpepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, sykepleiere, spesialsykepleiere, og...... | Vestre Viken - Drammen

ligner : Sykepleier/Spesialsykepleier


Oslo universitetssykehus HF >> Spesialsykepleier i Oslo
Thursday 29 April 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF
Arbeidsoppgaver Ivareta det sykepleiefaglige ansvaret i tverrfaglig spesialisert rusbehandlingBidra til videreutvikling av det sykepleiefaglige arbeidet på enheten. Observasjon og ...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo

ligner : Spesialsykepleier


Oslo universitetssykehus HF >> Spesialsykepleier/sykepleier i Oslo
Thursday 29 April 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF
Arbeidsoppgaver Vaktansvarlig sykepleierMiljøterapi AlliansearbeidRisikovurderingerPraktisk samhandlingMotivasjonsarbeid Dokumentasjon med utarbeidelse av behandlingsplaner, DIPSMe...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo

ligner : Spesialsykepleier/sykepleier


Helse Stavanger HF >> Sykepleier/spesialsykepleier i Rogaland
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Helse Stavanger HF | Helse Stavanger HF
Vi søker sykepleier spesialsykepleier til sengeposten i 75. stilling D A fra 01.06. Stillingen inngår... helg. Vi søker sykepleier spesialsykepleier med særlig interesse og engasjement i palliasjon...... | Helse Stavanger HF - Stavanger

ligner : Sykepleier/spesialsykepleier


VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - POLIKLINIKKER >> Spesialsykepleier/sykepleier i Buskerud
Tuesday 27 April 2021 00:00 | VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - POLIKLINIKKER | NAVVIS
For oss er det viktig at barnet ungdommen og deres pårørende skal føle seg trygge og delaktige under oppholdet i avdelingen.Vi har ledig 3 faste stillinger for spesialsykepleier...... | VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - POLIKLINIKKER - Drammen

ligner : Spesialsykepleier/sykepleier


Barn-ungeseksjonen DS, Vestre Viken >> Spesialsykepleier/sykepleier i Buskerud
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Barn-ungeseksjonen DS, Vestre Viken | NAVVIS
For oss er det viktig at barnet ungdommen og deres pårørende skal føle seg trygge og delaktige under oppholdet i avdelingen.Vi har ledig 3 faste stillinger for spesialsykepleier...... | Barn-ungeseksjonen DS, Vestre Viken - null

ligner : Spesialsykepleier/sykepleier


NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SYKEHUS AS AVD SYKEHUS >> Spesialsykepleier/ spesialvernepleier eller sykepleier/ vernepleier i Hordaland
Friday 23 April 2021 00:00 | NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SYKEHUS AS AVD SYKEHUS | NAVVIS
Presentasjon av stillingen NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern. Vi gir tilbud om utredning og behandling til menneske...... | NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SYKEHUS AS AVD SYKEHUS - Erdal
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELINSTITUSJONER AKER >> Vi søker spesialsykepleier! i Oslo
Thursday 29 April 2021 00:00 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELINSTITUSJONER AKER | NAVVIS
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avgiftningsenhet 2, OsloVi søker spesialsykepleier!Oslo... stilling for spesialsykepleier ved Avgiftningsenhet 2 Enheten tilbyr døgninnleggelse for pasienter med...... | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELINSTITUSJONER AKER - Oslo
Sykehuset Østfold >> Sykepleier/spesialsykepleier med fagansvar i Ostfold
Friday 07 May 2021 00:00 | Sykehuset Østfold | Sykehuset Østfold
Sterilforsyning er en serviceavdeling foroperasjonsavdelinger, poliklinikker og døgnområder, og er en teknisk avdelinguten direkte pasientkontakt. Sterilforsyning søker fagsykeplei...... | Sykehuset Østfold - null

ligner : Sykepleier/spesialsykepleier med fagansvar


AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK >> Sykepleier/spesialsykepleier i Akershus
Tuesday 04 May 2021 00:00 | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK | NAVVIS
Stilling og vikariat i 100. som sykepleier spesialsykepleier hos oss.Hjerteovervåkning er en avdeling... Sykepleiere og spesialsykepleiere jobber i tett samarbeid med kardiologer Lis. leger og andre faggrupper...... | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK - Lørenskog

ligner : Sykepleier/spesialsykepleier


SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK >> Sommervikarer - Spesialsykepleier / sykepleier / sykepleiestudenter i Østfold
Friday 22 January 2021 00:00 | SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vi søker etter fleksible sommervikarer som kan jobbe 50. 100. eller på timebasis i sommerukene 24. 32 i døgnområde og mottakDet kan bli mulighet for forl...... | SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK - Grålum
AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK >> Sykepleier/spesialsykepleier til barneovervåking i Akershus
Friday 30 April 2021 00:00 | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK | NAVVIS
Frasommeren 2021 har vi ledig 1 faste stilling som sykepleier spesialsykepleier i 100 ,samt 3 vikariater i 80 100 tilknyttet barneovervåkingsenheten.BS04 er en medisinsk sengepost som ivaretar...... | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK - Lørenskog
SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK >> Spesialsykepleier/sykepleier, fast stilling i Oppland
Wednesday 20 January 2021 00:00 | SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK | NAVVIS
Stort nok til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til å be om samarbeid og kort vei til hjelp.Ved avdelingen er det ledig følgende stilling for spesialsykepleier sykepleier 100...... | SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK - Gjøvik

ligner : Spesialsykepleier/sykepleier, fast stilling


Oslo universitetssykehus HF >> Sykepleier/Spesialsykepleier i Oslo
Thursday 29 April 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF
Arbeidsoppgaver Fungere som vaktansvarlig sykepleierMottak av pasienter med dertil rutiner som observasjon og initiere akuttbehandlingAdministrere medisinerUtøvelse av eget fag i s...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo

ligner : Sykepleier/Spesialsykepleier


DEDICARE AS AVD STJØRDAL >> Spesialsykepleier til Postoperativ Avdeling Oslo i Oslo
Thursday 29 April 2021 00:00 | DEDICARE AS AVD STJØRDAL | NAVVIS
Dedicare AS, OsloSpesialsykepleier til Postoperativ Avdeling OsloVi søker Intensiv og eller anestesisykepleiere med erfaring fra postoperativ avdeling til sykehus i Oslo i uke 27. ...... | DEDICARE AS AVD STJØRDAL - Oslo
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF INST PSYK HELSEV BARN UNGE ULLEVÅL >> Vi søker spesialsykepleier eller sykepleier til vår avdeling! i Oslo
Wednesday 20 January 2021 00:00 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF INST PSYK HELSEV BARN UNGE ULLEVÅL | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjons...... | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF INST PSYK HELSEV BARN UNGE ULLEVÅL - Oslo
Medisinsk post 2, Drammen sykehus >> Sykepleier/Spesialsykepleier i Buskerud
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Medisinsk post 2, Drammen sykehus | NAVVIS
Og behandling med ulike typer ventilasjonsstøtte ved respirasjonssvikt.Spesialsykepleier innen geriatri, lunge, kreft eller palliasjon er en fordel, men ikke et krav.Vi legger vekt på...... | Medisinsk post 2, Drammen sykehus - null

ligner : Sykepleier/Spesialsykepleier


ULLENSAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ØST >> Spesialsykepleier/vernepleier 70 % - 80 % fast ved Nattjenesten institusjon, Pro Jessheim Øst - 2. gangs utlysning i Akershus
Wednesday 28 April 2021 00:00 | ULLENSAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ØST | NAVVIS
Vi søker nå etter flere sykepleiere vernepleiere grunnet nyåpnet avdeling og økt kompleksitet i pasientgruppe.Stillingen er lønnet som spesialsykepleier vernepleier 1, SKO 7523 645501...... | ULLENSAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ØST - Jessheim
Vestre Viken >> Spesialsykepleier/sykepleier i Buskerud
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Vestre Viken | Vestre Viken
For oss er det viktig at barnet ungdommen og deres pårørende skal føle seg trygge og delaktige under oppholdet i avdelingen.Vi har ledig 3 faste stillinger for spesialsykepleier...... | Vestre Viken - Drammen

ligner : Spesialsykepleier/sykepleier


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI >> Vi søker spesialsykepleier eller sykepleier til vår avdeling! i Oslo
Thursday 29 April 2021 00:00 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjons...... | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI - Oslo
SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK >> Spesialsykepleier i Telemark
Thursday 29 April 2021 00:00 | SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK | NAVVIS
Enhetens tverrfaglighet består i foruten tre sykepleiere (fordelt på 2 årsverk), anestesileger, psykolog og psykomotorisk fysioterapeut. Enheten har ledig fast spesialsykepleierstilling i 60...... | SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK - null

ligner : Spesialsykepleier


HARALDSVANG OMSORGSSENTER >> Sykepleier/spesialsykepleier, fast 100 % i turnus i Rogaland
Monday 03 May 2021 00:00 | HARALDSVANG OMSORGSSENTER | NAVVIS
Haugesund kommune, HaugesundSykepleier spesialsykepleier, fast 100. i turnusHaugesund kommune trenger deg for å jobbe ved Haraldsvang omsorgssenter ved avdeling 2, demens. Haraldsvang...... | HARALDSVANG OMSORGSSENTER - Haugesund

"Spesialsykepleier" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (38) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy