Spesialkonsulent Jobbtilbud i Norge -

Norge > Spesialkonsulent > 54 resultater funnet.Spesialkonsulent med stedfortrederansvar - Barnevern avdeling ungdom | NAV | Oslo | mandag 11 februar 2019 09:26

Spesialkonsulent - Stab | Kultur- og idrettsbygg Oslo KF | Oslo | mandag 04 februar 2019 05:18

Spesialkonsulent med stedfortrederansvar - Barnevern avdeling ungdom | Oslo kommune, Bydel Alna | Oslo | torsdag 07 februar 2019 05:34

Spesialkonsulent - Byggeleder | Bergen Kommune | Hordaland | fredag 15 februar 2019 07:34

Kommunikasjonsrådgiver - Kommunikasjonsenheten | Oslo kommune, Velferdsetaten | Oslo | fredag 08 februar 2019 09:41

Kommunikasjonsrådgiver web og foto/film 100 % stilling - vikariat - Oslo kommune, Velferdsetaten | NAV | Oslo | mandag 11 februar 2019 13:39

Førstekonsulent/spesialkonsulent - Bymiljøetaten | Oslo kommune, Bymiljøetaten | Oslo | mandag 04 februar 2019 09:22

Førstekonsulent/spesialkonsulent - Arkiv - Oslo kommune, Bymiljøetaten | NAV | Oslo | mandag 11 februar 2019 09:26


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Stab >> Spesialkonsulent i Oslo
mandag 04 februar 2019 09:11 | Stab | Oslo kommune
Arbeidsoppgaver Ansvar for å videreutvikle og gjennomføre prosjektplan Ansvar for å planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak Bidra til gjennomføring av... | Stab - Oslo
ligner : Spesialkonsulent
Bymiljøetaten >> Førstekonsulent/spesialkonsulent i Oslo
mandag 04 februar 2019 15:10 | Bymiljøetaten | Oslo kommune
Arbeidsoppgaver Ivareta og sikre profesjonell dokumentforvaltning i etaten Sikre dokumentfangst og at dokumenthåndteringen er i tråd med arkivfaglig lovverk... | Bymiljøetaten - Oslo
ligner : Førstekonsulent/spesialkonsulent
Kommunikasjonsenheten >> Kommunikasjonsrådgivere i Oslo
fredag 15 februar 2019 21:10 | Kommunikasjonsenheten | Oslo kommune
For spesialkonsulent kreves minimum utdanning på bachelornivå, for spesialkonsulent II kreves utdanning på masternivå.... | Kommunikasjonsenheten - Oslo
ligner : Kommunikasjonsrådgivere
Kommunikasjonsenheten >> Kommunikasjonsrådgiver i Oslo
fredag 08 februar 2019 15:10 | Kommunikasjonsenheten | Oslo kommune
Stillingen lønnes som spesialkonsulent i henhold til Oslo kommunes avtaleverk i lønnstrinn 44–48 (kr. Hovedansvar for drift og vedlikehold av innhold på etatens... | Kommunikasjonsenheten - Oslo
ligner : Kommunikasjonsrådgiver
NAV Sosial Familie >> Spesialkonsulent i Oslo
mandag 18 februar 2019 15:10 | NAV Sosial Familie | Oslo kommune
Arbeidsoppgaver Du får ansvar for egen brukerportefølje med helhetlig oppfølging av familiene med spesielt fokus på barn og unge. Råd og veiledning,... | NAV Sosial Familie - Oslo
ligner : Spesialkonsulent
NAV >> Førstekonsulent/spesialkonsulent - Arkiv - Oslo kommune, Bymiljøetaten i Oslo
mandag 11 februar 2019 09:26 | NAV | NAV
Arbeidsoppgaver. Ivareta og sikre profesjonell dokumentforvaltning i etaten. Sikre dokumentfangst og at dokumenthåndteringen er i tråd med arkivfaglig lovverk og retningslinjer inn...... | NAV - Oslo
Bærum kommune >> Spesialkonsulent - DigIT Tjenesteleveranse i Akershus
mandag 18 februar 2019 06:16 | Bærum kommune | Jucan
Arbeidsoppgaver. Som teamleder. o er kultur og samhandling en viktig del av hverdagen din. o gir du innspill til forbedringer av prosesser og rutiner. har du ansvar for. o ulike PC...... | Bærum kommune - Sandvika

ligner : Spesialkonsulent - DigIT Tjenesteleveranse


Kultur- og idrettsbygg Oslo KF >> Spesialkonsulent - Stab i Oslo
mandag 04 februar 2019 05:18 | Kultur- og idrettsbygg Oslo KF | Jucan
Arbeidsoppgaver. Ansvar for å videreutvikle og gjennomføre prosjektplan. Ansvar for å planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak. Bidra til gjennomføring av arrangementer og mar...... | Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - Oslo

ligner : Spesialkonsulent - Stab


NAV >> Spesialkonsulent med stedfortrederansvar - Barnevern avdeling ungdom i Oslo
mandag 11 februar 2019 09:26 | NAV | NAV
Arbeidsoppgaver. Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, herunder undersøkelse og iverksettelse og oppfølging av tiltak og akuttarbeid. Oppfølging av plasserte barn og unge...... | NAV - Oslo
Oslo Kommune >> Spesialkonsulent lønn - Oslo Kommune i null
fredag 01 februar 2019 02:01 | Oslo Kommune | SAM International
EFT Kompetanse styrker organisasjon og kompetanse med Spesialkonsulent lønn. Stillingen tillegges ansvar innen fagområdet lønn. og personaltjenester. SAM søker deg som er god på lønn og er...... | Oslo Kommune - null
Bærum kommune >> Førstekonsulent / spesialkonsulent i Servicesenteret team Lønn i Akershus
tirsdag 05 februar 2019 05:31 | Bærum kommune | Jucan
Arbeidsoppgaver. Som konsulent vil du. o veilede om alt innen lønnsspørsmål. o besvare henvendelser om arbeidsflyt i lønnssystemet. o veilede på E læring og bruk av rapporter. o ve...... | Bærum kommune - Sandvika
Bergen Kommune >> Spesialkonsulent - Byggeleder i Hordaland
fredag 15 februar 2019 07:34 | Bergen Kommune | Bergen Kommune
Arbeidsoppgaver. Utvikle. deponi prosjektene , og delta i arbeid med anbudsdokumenter, samspillavtale og valg av metoder for gjennomføring. Være byggherres representant på anleggsp...... | Bergen Kommune - Bergen

ligner : Spesialkonsulent - Byggeleder


Utdanningsetaten Oslo Kommune >> Spesialkonsulent økonomi/regnskap - Utdanningsetaten (UDE), Oslo i null
mandag 28 januar 2019 14:01 | Utdanningsetaten Oslo Kommune | SAM International
Vi skal være kvalitets. og teknologiledende innen våre produktområder og tjenester i Oslo kommune. Spesialkonsulent økonomi regnskap. Arbeidsoppgaver. Regnskaps. og controlleroppgaver...... | Utdanningsetaten Oslo Kommune - null
NAV >> Teknisk spesialkonsulent i Oslo
mandag 11 februar 2019 13:39 | NAV | NAV
Arbeidsoppgaver. Utarbeidelse av enklere løsningsdesign med sikkerhetsvurderinger. Kontakt og koordinering internt i Sykehuspartner og mot kunde og leverandør. Applikasjonsforvaltn...... | NAV - Oslo

ligner : Teknisk spesialkonsulent


Oslo kommune, Bydel Alna >> Spesialkonsulent med stedfortrederansvar - Barnevern avdeling ungdom i Oslo
torsdag 07 februar 2019 05:34 | Oslo kommune, Bydel Alna | Jucan
Arbeidsoppgaver. Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, herunder undersøkelse og iverksettelse og oppfølging av tiltak og akuttarbeid. Oppfølging av plasserte barn og unge...... | Oslo kommune, Bydel Alna - Oslo
Oslo kommune >> Spesialkonsulent med stedfortrederansvar i Oslo
lørdag 09 februar 2019 00:43 | Oslo kommune
mellom foreldre og barn (fagdager med helsestasjon). Vi har nå ledig en fast stilling som spesialkonsulent...... | Oslo kommune - Oslo

ligner : Spesialkonsulent med stedfortrederansvar


Bergen kommune - Bymiljoetaten >> Spesialkonsulent - Byggeleder i Bergen, Hordaland
lørdag 16 februar 2019 23:29 | Bergen kommune - Bymiljoetaten
Bymiljøetaten har mange oppgaver, blant annet bygger, drifter og forvalter vi parker, allmenninger, veier, gang- og sykkelveier, mobilpunkter, turstier og turområder Bymiljøetaten har også ansvaret for å passe på og rydde opp i gamle avfal...... | Bergen kommune - Bymiljoetaten - Bergen, Hordaland

ligner : Spesialkonsulent - Byggeleder


Oslo kommune >> Førstekonsulent/spesialkonsulent - Arkiv i Oslo
onsdag 06 februar 2019 23:58 | Oslo kommune | lønnen : 487500 - 532400 per year
. Vi søker en førstekonsulent/spesialkonsulent til vårt arkivteam. Du er faglig sterk, trygg i dine beslutninger og overbeviser...... | Oslo kommune - Oslo
Teknisk spesialkonsulent i Norge
søndag 10 februar 2019 02:52
, genetikk, mikrobiologi, patologi og blodbank. Seksjonen består i dag av ca 30 medarbeidere. Som teknisk spesialkonsulent...... - Norge

ligner : Teknisk spesialkonsulent


Oslo kommune >> Førstekonsulent/spesialkonsulent i Oslo
onsdag 06 februar 2019 01:12 | Oslo kommune | lønnen : 487500 - 532400 per year
funksjonen for alle henvendelser vedrørende etatens tjenesteområder. Vi søker en førstekonsulent/spesialkonsulent til vårt...... | Oslo kommune - Oslo

ligner : Førstekonsulent/spesialkonsulent


Sykehuspartner HF >> Teknisk spesialkonsulent i Oslo
mandag 11 februar 2019 23:16 | Sykehuspartner HF
av ca 30 medarbeidere. Som teknisk spesialkonsulent vil du jobbe i et miljø preget av høyt tempo, myeansvar og ha utstrakt...... | Sykehuspartner HF - Oslo

ligner : Teknisk spesialkonsulent


Bergen kommune >> Spesialkonsulent - Byggeleder - Bymiljøetaten i Bergen, Hordaland
lørdag 16 februar 2019 23:31 | Bergen kommune
Bymiljøetaten får byen til å leve! Bymiljøetaten har mange oppgaver, blant annet bygger, drifter og forvalter vi parker, allmenninger, veier, gang- og sykkelveier, mobilpunkter, turstier og turområder Bymiljøetaten har også ansvaret for å...... | Bergen kommune - Bergen, Hordaland
Oslo kommune, Bymiljoetaten >> Førstekonsulent/spesialkonsulent - Arkiv - Oslo kommune, Bymiljøetaten i Oslo
tirsdag 05 februar 2019 23:02 | Oslo kommune, Bymiljoetaten | lønnen : 487500 - 532400 per year
. Vi søker en førstekonsulent/spesialkonsulent til vårt arkivteam. Du er faglig sterk, trygg i dine beslutninger og overbeviser...... | Oslo kommune, Bymiljoetaten - Oslo
Oslo kommune, Bydel Alna >> Spesialkonsulent med stedfortrederansvar - Barnevern avdeling ungdom i Oslo
lørdag 09 februar 2019 23:42 | Oslo kommune, Bydel Alna
som spesialkonsulent med stedfortrederansvar i avdeling Ungdom som arbeider med barn og unge fra 12 til 23 år. Ved et eventuelt internt...... | Oslo kommune, Bydel Alna - Oslo
Lab lokal, Sykehuspartner HF >> Teknisk spesialkonsulent i Oslo
tirsdag 12 februar 2019 23:18 | Lab lokal, Sykehuspartner HF
. Seksjonen består i dag av ca 30 medarbeidere. Som teknisk spesialkonsulent vil du jobbe i et miljø preget av høyt tempo, mye...... | Lab lokal, Sykehuspartner HF - Oslo

ligner : Teknisk spesialkonsulent"Spesialkonsulent" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (14) | Indeed job search (10) | careerjet job search (30)

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2019

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy