Sjukepleiar Jobbtilbud i Norge -

Norge > Sjukepleiar > 36 resultater funnet.Sjukepleiar - 100 % fast stilling | KNARVIK SJUKEHEIM | Hordaland | Wednesday 27 January 2021 00:00

Spesialsjukepleiar innan rus og psykiatri og/eller sjukepleiar med erfaring frå rus og psykiatri | HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SANDVIKEN | Hordaland | Thursday 28 January 2021 00:00

Off. godkjent sjukepleiar 3-delt stilling | ØRSTAHEIMEN | Møre og Romsdal | Wednesday 20 January 2021 00:00

20 % stilling som Sjukepleiar, 3.hver helg | HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS | Hordaland | Thursday 21 January 2021 00:00

Intensivsjukepleiar/ sjukepleiar med relevant erfaring | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS | Hordaland | Friday 26 March 2021 00:00

Sjukepleiar /Vernepleiar 3 faste stilling, Pile /Kleppetunet ved Volda Omsorgssenter | VOLDA OMSORGSSENTER AVD SJUKEHEIM | Møre og Romsdal | Friday 22 January 2021 00:00

Sjukepleiar | TILDELINGSEININGA FOR HELSE OG OMSORGSTENESTER | Sogn og Fjordane | Friday 22 January 2021 00:00

Sosionom/Vernepleiar/Sjukepleiar | ADMINISTRASJON PSYKISK HELSE OG RUS | Møre og Romsdal | Friday 29 January 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS >> Eit hav av moglegheiter - Felles utlysing av faste ledige stillingar som sjukepleiar og vernepleiar i Hordaland
Tuesday 30 March 2021 00:00 | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS | NAVVIS
Postoperativ eining søkjer sjukepleiar med minimum 2 års erfaringKirurgisk serviceklinikk. Thorax... Thorax kirurgisk intentiv og overvakingsseksjon søkjer sjukepleiar med minimum 2 års erfaringKirurgisk...... | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS - Bergen
FJELL SJUKEHEIM >> Sjukepleiar/Vernepleiar 75% fast - Demensavdelinga - Fjell Sjukeheim i Hordaland
Monday 29 March 2021 00:00 | FJELL SJUKEHEIM | NAVVIS
Avdelinga har god dekning med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, leger og musikkterapeut. Pasientane... kor 5. er knytt til timebank.Vi håper at du er den rette sjukepleiaren og ønskjer deg velkomen til å...... | FJELL SJUKEHEIM - Straume
Thorax kirurgisk intensiv- og oppvakingsseksjon (TIO) >> Intensivsjukepleiar/sjukepleiar med relevant erfaring i Hordaland
Friday 26 March 2021 00:00 | Thorax kirurgisk intensiv- og oppvakingsseksjon (TIO) | NAVVIS
Vi har ledige 100 faste stillingar som intensivsjukepleiar sjukepleiar, med arbeid for tida kvartredje... Vi søkjer sjukepleiar med erfaring frå postoperativ. eller overvakingsavdelingsjukepleiar frå...... | Thorax kirurgisk intensiv- og oppvakingsseksjon (TIO) - Bergen
Gloppen kommune >> Vernepleiar/Sjukepleiar i Oslo
Thursday 25 March 2021 00:00 | Gloppen kommune | Jucan
Fast stilling som vernepleiar sjukepleiar. Arbeidsoppgåver Ansvaret for det faglege arbeidet rundt... Kvalifikasjonar Vernepleiar sjukepleiar, gjerne med vidareutdanning innan psykisk helseFørarkort klasse...... | Gloppen kommune - Oslo

ligner : Vernepleiar/Sjukepleiar


Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank, Førde >> Bioingeniør/ sjukepleiar ved tappestasjon i Florø i Sogn og Fjordane
Thursday 25 March 2021 00:00 | Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank, Førde | NAVVIS
Org. nr. Stillingsident. 4360949872 Presentasjon av stillingen Er du Bioingeniør sjukepleiar og ute... sjukepleiar.Relevant praksis frå fagområdet medisinsk biokjemi og blodbankGode IT kunnskaperMå...... | Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank, Førde - Førde
GLOPPEN KOMMUNE MILJØARBEIDERTENESTA >> Vernepleiar/Sjukepleiar i Sogn og Fjordane
Friday 26 March 2021 00:00 | GLOPPEN KOMMUNE MILJØARBEIDERTENESTA | NAVVIS
Solsikka er ein avlastningsbustad for barn og unge 0 18 år.I Nordåsen har vi ledig 80. fast stilling som vernepleiar sjukepleiar.ArbeidsoppgåverAnsvaret for det faglege arbeidet rundt...... | GLOPPEN KOMMUNE MILJØARBEIDERTENESTA - Sandane

ligner : Vernepleiar/Sjukepleiar


HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS >> Sjukepleiar / intensivsjukepleiar / anestesisjukepleiar i Vestfold
Friday 26 March 2021 00:00 | HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS | NAVVIS
Stilling for sjukepleiar intensivsjukepleiar anestesisjukepleiar.Lærdal sjukehus er eit lokalsjukehus... Sjukepleiar med erfaring frå hjerteovervaking og akuttmottak vert også oppfordra til å søkjeFor...... | HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS - null

ligner : Sjukepleiar / intensivsjukepleiar / anestesisjukepleiar


HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK >> Sjukepleiar i Møre og Romsdal
Friday 26 March 2021 00:00 | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vi har ledig vikariat for sjukepleiar vernepleiar. 100. stilling f.t. 2 delt... Vi jobbar i tverrfagleg team som består avpsykiatere, psykologspesialist, LIS, sjukepleiarar...... | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK - Alesund

ligner : Sjukepleiar


FJELL SJUKEHEIM >> Sjukepleiar 100% fast - Somatisk avdeling - Fjell sjukeheim i Hordaland
Friday 26 March 2021 00:00 | FJELL SJUKEHEIM | NAVVIS
Avdelinga har god dekning med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, leger og musikkterapeut. Pasientane... Vi håper at du er den rette sjukepleiaren og ønskjer deg velkomen til å søkje på stillinga...... | FJELL SJUKEHEIM - Straume
Kirurgisk serviceklinikk (KSK)/dagkirurgisk seksjon, Helse Bergen >> Intensivsjukepleiar/ sjukepleiar i Hordaland
Friday 26 March 2021 00:00 | Kirurgisk serviceklinikk (KSK)/dagkirurgisk seksjon, Helse Bergen | NAVVIS
Seksjonene held høg standard og har eit godt og spennande miljø.Vi søkjer no etter Intensivsjukepleiar sjukepleiar til post operativ del av seksjonen. Oppstart i stillinga vil vere frå...... | Kirurgisk serviceklinikk (KSK)/dagkirurgisk seksjon, Helse Bergen - Bergen

ligner : Intensivsjukepleiar/ sjukepleiar


Åse-Blindheim heimetenestedistrikt >> Sjukepleiar, 90 % svangerskapsvikariat frå 010921-310722 i Møre og Romsdal
Friday 26 March 2021 00:00 | Åse-Blindheim heimetenestedistrikt | NAVVIS
. stilling som sjukepleiar frå 010921 310722Stillinga er på avd. Blindheim. Turnus med arbeid kvar 3... sjukepleiar.Førarkort klasse B.Personlege eigenskaparPositiv og løysingsorientert.Gode samarbeidsevne...... | Åse-Blindheim heimetenestedistrikt - null

ligner : Sjukepleiar, 90 % svangerskapsvikariat frå 010921-310722


Bukollektiva, Sula kommune >> Vikariat Sjukepleiar v/ Sloghaugvegen 28 i Møre og Romsdal
Monday 15 March 2021 00:00 | Bukollektiva, Sula kommune | NAVVIS
Multidose og samarbeid med lege og pårørande.Målet er å gje dei eldre eit tilpassa tilbod i trygge og rolege omgjevnadar.KvalifikasjonarAutorisert Sjukepleiar.Gode norsk kunnskapar både...... | Bukollektiva, Sula kommune - Langevåg

ligner : Vikariat Sjukepleiar v/ Sloghaugvegen 28


STAD KOMMUNE HOGATUNET BU- OG BEHANDLINGSSENTER >> Sjukepleiar i Sogn og Fjordane
Wednesday 24 March 2021 00:00 | STAD KOMMUNE HOGATUNET BU- OG BEHANDLINGSSENTER | NAVVIS
Og behandlingssenter har ledig to faste stillingar i 100. som sjukepleiar frå snarast.Hogatunet bu... og systemforståingRettleie medarbeidarar og studentarKvalifikasjonarOff. godkjend sjukepleiarGode...... | STAD KOMMUNE HOGATUNET BU- OG BEHANDLINGSSENTER - Nordfjordeid

ligner : Sjukepleiar


Spjelkavik omsorgssenter >> Sjukepleiar, 100 % fast stilling f.t. avdeling Lille-/Storegjerdet i Møre og Romsdal
Friday 19 March 2021 00:00 | Spjelkavik omsorgssenter | NAVVIS
Nr. Stillingsident. 4362768905 Presentasjon av stillingen To 100. faste stillingar som sjukepleiar ledig... helg.Store. LIllegjerdet er to ordinære langtidsavdelingar med 9 bebuarar kvar. Som sjukepleiar...... | Spjelkavik omsorgssenter - Alesund
Ferievikarer Molde, Helse Møre og Romsdal HF >> Ferievikar 2021 - Sjukepleiar/ vernepleiar/ helsefaglege studentar m.m. i Møre og Romsdal
Thursday 11 March 2021 00:00 | Ferievikarer Molde, Helse Møre og Romsdal HF | NAVVIS
Vi treng sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar og studentar innan sjukepleie, vernepleie, politi og helse. og sosialfag.Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 24 t.o...... | Ferievikarer Molde, Helse Møre og Romsdal HF - Molde
Bukollektiva, Sula kommune >> Sjukepleiar v/ Sloghaugvegen 28 i Møre og Romsdal
Monday 15 March 2021 00:00 | Bukollektiva, Sula kommune | NAVVIS
Multidose og samarbeid med lege og pårørande.Målet er å gje dei eldre eit tilpassa tilbod i trygge og rolege omgjevnadar.KvalifikasjonarAutorisert Sjukepleiar.Gode norsk kunnskapar både...... | Bukollektiva, Sula kommune - Langevåg

ligner : Sjukepleiar v/ Sloghaugvegen 28


HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK >> Intensivsjukepleiar/ sjukepleiar i Møre og Romsdal
Friday 26 March 2021 00:00 | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vil du bli med på laget?Vi har ledig faste stillingar for intensivsjukepleiar ev sjukepleiar som planleggjer å ta intensivutdanning. Anestesisjukepleiarar og...... | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK - Kristiansund

ligner : Intensivsjukepleiar/ sjukepleiar


OSTERØYTUNET >> Sjukepleiar ved Osterøytunet i Hordaland
Friday 26 March 2021 00:00 | OSTERØYTUNET | NAVVIS
Osterøy kommune. Osterøytunet, ValestrandsfossenSjukepleiar ved OsterøytunetKort om stillinga Me har ledig 4 sjukepleiarstillingar. 2 faste 75. og ein fast 100 , i tillegg til eit 100...... | OSTERØYTUNET - Valestrandfossen

ligner : Sjukepleiar ved Osterøytunet


Haukeland universitetssjukehus >> Eit hav av moglegheiter - Felles utlysing av faste ledige stillingar som sjukepleiar og vernepleiar i Hordaland
Wednesday 31 March 2021 00:00 | Haukeland universitetssjukehus | NAVVIS
Postoperativ eining søkjer sjukepleiar med minimum 2 års erfaringKirurgisk serviceklinikk. Thorax... Thorax kirurgisk intentiv og overvakingsseksjon søkjer sjukepleiar med minimum 2 års erfaringKirurgisk...... | Haukeland universitetssjukehus - Bergen
Åse-Blindheim heimetenestedistrikt >> Sjukepleiar, 90 % stilling, vikariat i Møre og Romsdal
Friday 09 April 2021 00:00 | Åse-Blindheim heimetenestedistrikt | NAVVIS
Org. nr. Stillingsident. 4372501167 Presentasjon av stillingen 90. stilling som sjukepleiar, vikariat... sjukepleiar.Førarkort klasse B.Personlege eigenskaparPositiv og løysingsorientert.Gode samarbeidsevne...... | Åse-Blindheim heimetenestedistrikt - Alesund

ligner : Sjukepleiar, 90 % stilling, vikariat


Aukra kommune Institusjonstenester >> Sjukepleiar 100% fast stilling i Møre og Romsdal
Monday 22 March 2021 00:00 | Aukra kommune Institusjonstenester | NAVVIS
Romsdalseggen 7 mil unna, kulturopplevingar både på øya og på fastlandet.2x 100. fast stilling for sjukepleiar i Aukra kommune pr tiden på Aukra Omsorgssenter. Du får samarbeide om...... | Aukra kommune Institusjonstenester - Aukra

ligner : Sjukepleiar 100% fast stilling


HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS >> Fast helgestilling på kvar 4. helg for sjukepleiar/ helsefagarbeidar/ hjelpepleiar/ assistent i Hordaland
Thursday 08 April 2021 00:00 | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS | NAVVIS
Vi jobbar tverrfagleg og teamet består av lege, psykolog, sosionom, fysioterapeut og sjukepleiarkollega... fast helgestilling kvar 4. helg og søkjer sjukepleiar. helsefagarbeidar. hjelpepleiar. assistent...... | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS - Bergen
SKJÅK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON >> Vikar sjukepleiar, 75 % stilling i Oppland
Friday 26 March 2021 00:00 | SKJÅK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON | NAVVIS
Skjåk Kommune Sentraladministrasjon, SkjåkVikar sjukepleiar, 75. stillingStillinga er ledig frå dags... Det er nær samhandling mellom heimetenesta og sjukeheimen.KvalifikasjonarGodkjent sjukepleiarFørarkort...... | SKJÅK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON - Skjåk

ligner : Vikar sjukepleiar, 75 % stilling


Åse-Blindheim heimetenestedistrikt >> Sjukepleiar, 100 % stilling, vikariat i Møre og Romsdal
Monday 15 March 2021 00:00 | Åse-Blindheim heimetenestedistrikt | NAVVIS
Vikariat fra 150621. ca. 010322 ledig.Vi søker etter sjukepleiar på avd. Blindheim. Turnus med arbeid... sjukepleiar.Førarkort klasse B.Personlege eigenskaparPositiv og løysingsorientert.Gode samarbeidsevne...... | Åse-Blindheim heimetenestedistrikt - Alesund

ligner : Sjukepleiar, 100 % stilling, vikariat


HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS >> Intensivsjukepleiar/ sjukepleiar i Hordaland
Friday 26 March 2021 00:00 | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS | NAVVIS
Seksjonene held høg standard og har eit godt og spennande miljø.Vi søkjer no etter Intensivsjukepleiar sjukepleiar til post operativ del av seksjonen. Oppstart i stillinga vil vere frå...... | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS - Bergen

ligner : Intensivsjukepleiar/ sjukepleiar"Sjukepleiar" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (36) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy