Psykisk Jobbtilbud i Norge -

Norge > Psykisk > 2843 resultater funnet.VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - BO OG AKTIVITET NORD: WORSEGAARDEN (7) | Stavanger kommune | Rogaland | søndag 21 oktober 2018 05:30

Sjukepleiar til ledig vikariat i 80% stilling på natt | Helse Bergen HF | Hordaland | lørdag 20 oktober 2018 20:04

Overlege i psykiatri søkes til Senja - Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Nordland | lørdag 20 oktober 2018 21:32

Psykologspesialist/psykolog - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Poliklinikk rus og avhengighet, nord | Sykehuset i Vestfold HF | Vestfold | lørdag 20 oktober 2018 21:31

Midlertidig stilling som stipendiat innen migrasjonshelse/innvandrer helse - Psykisk helse og selvmord | Folkehelseinstituttet | Oslo | lørdag 20 oktober 2018 21:31

Ruskonsulent / Behandler - Omr. Psykisk helse Sandnessjøen | Helse Nord, Helgelandssykehuset HF | Nordland | lørdag 20 oktober 2018 21:31

Tilkallingsvikar - Psykisk helsevern | Tysnes kommune | Hordaland | lørdag 20 oktober 2018 21:31

Overlege - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling | Oslo universitetssykehus HF | Oslo | lørdag 20 oktober 2018 21:31


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Aleris AS >> etter nye medarbeidere i våre tiltak i Oslo i Oslo
tirsdag 02 oktober 2018 15:20 | Aleris AS | Aleris AS
Erfaring fra arbeid med brukergruppen psykisk utviklingshemmede vil vektlegges. Aleris Psykisk omsorg kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en... | Aleris AS - Oslo

Tønsberg Kommune >> Miljøterapeut i Vestfold
mandag 15 oktober 2018 13:01 | Tønsberg Kommune | Tønsberg Kommune
Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlastning, i tillegg til... | Tønsberg Kommune
ligner : Miljøterapeut
HjemmeBest >> Vi søker etter helsefagarbeider som ønsker å jobbe som personlig assistent i Haugesund
søndag 19 august 2018 09:33 | HjemmeBest | HjemmeBest
Vi tilbyr hjelp til kunder som har nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. HjemmeBest Personlig Assistanse ble etablert i 2010, og er en landsdekkende... | HjemmeBest - Haugesund

uWork AS >> Vi søker miljøarbeidere og miljøterapeuter i Bergen i Bergen
mandag 08 oktober 2018 13:30 | uWork AS | Jobbdirekte
Sosionom, vernepleier, barnevernspedagoger eller sykepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Vi søker miljøarbeidere og miljøterapeuter i Bergen.... | uWork AS - Bergen

Bergen Kommune, Herman Gransvei bofellesskap >> Miljøterapeut i Bergen
torsdag 11 oktober 2018 12:01 | Bergen Kommune, Herman Gransvei bofellesskap | Bergen Kommune
Grunnet innholdet i arbeidsdagen, stilles det krav til normalt god fysisk og psykisk helse. Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende enhet med... | Bergen Kommune, Herman Gransvei bofellesskap - Bergen
ligner : Miljøterapeut
Sandnes kommune >> Vi søker flere psykologspesialister/psykologer - Barne- og familieenheten, avd. psykisk helse barn og unge i Rogaland
torsdag 18 oktober 2018 10:47 | Sandnes kommune | Jucan
Hovedvekt på klinisk arbeid med foreldre, barn og ungdom hvor hensikten er å styrke psykisk helse og... en dør inn. tjeneste i møte med Seksjon psykisk helse barn og unge. Psykisk helseteam gir praktisk...... | Sandnes kommune - Sandnes
Sandnes kommune >> Veileder i Psykisk helseteam - Barne- og familieenheten, avd. psykisk helse barn og unge i Rogaland
tirsdag 16 oktober 2018 11:01 | Sandnes kommune | Jucan
Erfaring med psykisk helsearbeid, fortrinnsvis med barn ungdom med diagnoser. Må ha førerkort... Vi tilbyr. Lønn etter avtale. Delta i spennende nybrottsarbeid innen psykisk helsearbeid i kommunen...... | Sandnes kommune - Sandnes
Kristiansand kommune >> Sykepleier 100% fast stilling, Odderheisløyfen 4 - Rus og psykisk helse øst i Vest-Agder
torsdag 11 oktober 2018 20:53 | Kristiansand kommune | Jucan
Krav om erfaring fra å jobbe med mennesker med psykiske lidelser. Krav om erfaring i arbeid med... Ønske om kurs eller videreutdannelse innen psykisk helse. Du behersker IT som arbeidsredskap og ha god...... | Kristiansand kommune - Kristiansand
Oslo universitetssykehus HF >> Spesialsykepleier/vernepleier - Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse i Oslo
lørdag 20 oktober 2018 05:36 | Oslo universitetssykehus HF | Jucan
Kvalifikasjoner. Vi søker en vernepleier sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og eller... Erfaring fra arbeid med personer med psykiske helseproblemer. Tegnspråk kompetanse. Aktuelle kandidater...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo
Vestre Viken >> Spesialrådgiver - Klinikk for psykisk helse og rus i Buskerud
mandag 15 oktober 2018 04:37 | Vestre Viken | Jucan
Spesialrådgiver IKT. Klinikk for psykisk helse og rus. Lyst til å jobbe med e helse... Klinikk for psykisk helse og rus har ledig stilling som spesialrådgiver IKT i klinikkdirektørens stab...... | Vestre Viken - Drammen
Froland kommune >> Psykisk helsearbeider 50% vikariat - Psykisk helse og rus i Aust-Agder
fredag 19 oktober 2018 13:21 | Froland kommune | Jucan
Teamet har for tiden arbeid på dagtid. Kvalifikasjoner. 3. årig høyskoleutdanning innen helse og sosialfeltet. Erfaring innen fagfeltet. Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse. og...... | Froland kommune - Froland
Helse Møre og Romsdal HF >> Psykologspesialist - Akutt psykisk helse Ålesund i Møre og Romsdal
fredag 12 oktober 2018 06:38 | Helse Møre og Romsdal HF | Jucan
Kvalifikasjonar. Vi ynskjer ein psykolog med erfaring frå arbeid innan vaksenpsykiatri. Det er ynskjeleg med brei erfaring, eksempelvis innan psykisk helsevern, og eller rusfeltet og...... | Helse Møre og Romsdal HF - Alesund
Vestre Viken >> Lege i spesialisering - BDPS Polkl 3 Psykisk helse og rus BS i Akershus
lørdag 20 oktober 2018 05:36 | Vestre Viken | Jucan
Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker...... | Vestre Viken - Sandvika
Bergen kommune >> Leder Bosenter - Psykisk helse Fyllingsdalen i Hordaland
fredag 19 oktober 2018 19:01 | Bergen kommune | Jucan
En bør ha videreutdannelse innen psykisk helsearbeid på høgskole nivå. Helsefaglig administrativ... Relevant erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser. Erfaring som leder er en fordel...... | Bergen kommune
Giske kommune >> Kommunepsykolog - vikariat 100 % stilling - eining Meistring og psykisk helse i Møre og Romsdal
torsdag 18 oktober 2018 10:47 | Giske kommune | Jucan
Delta i prosjektet. Framtidsretta rus. og psykiske helsetenester. samt anna utviklingsarbeid. Rettleiing... Fagleg ansvar for lågterskeltilbodet "Rask psykisk helsehjelp". Kvalifikasjonar. Offentleg godkjent...... | Giske kommune
Universitetssykehuset Nord-Norge >> Overlege ved Psykiatrisk avdeling, Psykisk helse- og rusklinikken i Tromsø, Troms
lørdag 20 oktober 2018 03:03 | Universitetssykehuset Nord-Norge
, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. . Psykisk helse...- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger...... | Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, Troms
Aleris >> Aleris Psykisk Omsorg søker etter nye medarbeidere til Nadderudbekken i Asker, Akershus
lørdag 20 oktober 2018 05:22 | Aleris
tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og psykisk...... | Aleris - Asker, Akershus
Grimstad kommune >> Avdelingsleder i enhet rus og psykisk helse i Grimstad, Aust-Agder
fredag 19 oktober 2018 22:56 | Grimstad kommune
. Avdelingsleder i enhet rus og psykisk helse Helse og omsorgsektoren i Grimstad kommune er inne i spennende omstillingsprosesser.... Et av satsningsområdene er ledelse og struktur i sektoren. I denne forbindelse søkes det etter en avdelingsleder i rus og psykisk helse...... | Grimstad kommune - Grimstad, Aust-Agder
Ledig vikariat som førstekonsulent ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse i Trondheim, Sør-Trøndelag
lørdag 20 oktober 2018 22:33 | lønnen : 376100 per year
som kan forandre hverdagen. Ledig vikariat som førstekonsulent ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse Jobbnorge ID...: 158842 Om stillingen og instituttet Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU...... - Trondheim, Sør-Trøndelag
Ledig vikariat som førstekonsulent ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse i Trondheim, Sør-Trøndelag
lørdag 20 oktober 2018 22:13 | lønnen : 376100 per year
som kan forandre hverdagen. Ledig vikariat som førstekonsulent ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse Jobbnorge ID...: 158842 Om stillingen og instituttet Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU...... - Trondheim, Sør-Trøndelag
Porsgrunn kommune >> Avdelingsleder i 100% fast stilling, Osebrogate bofellesskap, Psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Porsgrunn, Telemark
lørdag 20 oktober 2018 01:17 | Porsgrunn kommune
en bedre hverdag for beboerne våre. Er du vår nye avdelingsleder som har lyst til å jobbe innenfor rus og psykisk helsearbeid...? Virksomheten Psykisk helsetjeneste og rusomsorg er i en prosess der vi gjør organisatoriske endringer, ved at vår avdeling Boteam...... | Porsgrunn kommune - Porsgrunn, Telemark
Kommunepsykolog - vikariat 100 % stilling - eining Meistring og psykisk helse i Giske, Møre og Romsdal
lørdag 20 oktober 2018 22:13
. Kommunepsykolog - vikariat 100 % stilling - eining Meistring og psykisk helse Giske kommune har ledig 100 % vikariat... som kommunepsykolog for vaksne frå 01.02.2019 - 01.04.2020. Stillinga ligg til psykisk helse og rustenesta som har 8...... - Giske, Møre og Romsdal
Sola kommune - Virksomhet psykisk helse og rus >> Psykolog/psykologspesialist, psykisk helse og rus i Sola, Rogaland
fredag 19 oktober 2018 22:02 | Sola kommune - Virksomhet psykisk helse og rus
Vil du være med å trygge hverdagen for personer som sliter med utfordringer innen psykisk helse og rus? Vi søker... at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv. 1 stilling 100 %, (37,5 t/u) er knyttet til Rask Psykisk helsehjelp...... | Sola kommune - Virksomhet psykisk helse og rus - Sola, Rogaland
Sandnes kommune >> Veileder i Psykisk helseteam i Sandnes, Rogaland
lørdag 20 oktober 2018 03:04 | Sandnes kommune
eller seksuell legning. Ressurssenter for barn og familier er en avdeling i Barne- og familieenheten og har 2 seksjoner, Psykisk... helse barn og unge og Tiltak barnevern. Seksjon psykisk helse barn og unge tilbyr hjelpetjenester utover det ordinære...... | Sandnes kommune - Sandnes, Rogaland

ligner : Veileder i Psykisk helseteam


Kommunepsykolog - vikariat 100 % stilling - eining Meistring og psykisk helse i Giske, Møre og Romsdal
lørdag 20 oktober 2018 22:16
. Kommunepsykolog - vikariat 100 % stilling - eining Meistring og psykisk helse Giske kommune har ledig 100 % vikariat... som kommunepsykolog for vaksne frå 01.02.2019 - 01.04.2020. Stillinga ligg til psykisk helse og rustenesta som har 8...... - Giske, Møre og Romsdal

"Psykisk" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (419) | Indeed job search (794) | careerjet job search (1630)

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2018

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy