Psykisk Jobbtilbud i Norge -

Norge > Psykisk > 3182 resultater funnet.Sykepleier/vernepleier natt | Helgelandssykehuset | Nordland | onsdag 15 august 2018 09:19

Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier m/spesialutdanning/ vernepleier - Psykiatrisk sykehusavdeling, Enhet D, Arendal | Sørlandet sykehus HF | Aust-Agder | onsdag 15 august 2018 13:27

Sosionom/barnevernspedagog/sykepleier som forløpskoordinator ved Russeksjon Narvik - Fellesfunksjoner Russeksjon Narvik | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Nordland | onsdag 15 august 2018 13:27

Spesialist i klinisk pedagogikk - BUP Hammerfest | Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF | Finnmark | onsdag 15 august 2018 08:09

Sosionom - Lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet C, Dikemark | Oslo universitetssykehus HF | Akershus | onsdag 15 august 2018 08:09

Fast stilling som miljøterapeut | Bergen Kommune | Hordaland | onsdag 15 august 2018 21:44

Sykepleiere / assistenter - Sengeenhet medisin med dialyse Klinikk Hammerfest | Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF | Finnmark | onsdag 15 august 2018 08:10

Behandler i rusteam - VPP Hammerfest | Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF | Finnmark | onsdag 15 august 2018 08:09


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Abri Dialogue >> BPA - assistent på dagtid - Hundvåg i Stavanger
torsdag 09 august 2018 16:12 | Abri Dialogue | Abri Dialogue
Vi tilbyr hjelp til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av brukerstyrt personlig... | Abri Dialogue - Stavanger

Dialogue >> BPA - assistent på dagtid - Hundvåg i Stavanger
torsdag 09 august 2018 16:14 | Dialogue | Dialogue
Vi tilbyr hjelp til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av brukerstyrt personlig... | Dialogue - Stavanger

Trondheim kommune >> Nattevakt i Trondheim
mandag 30 juli 2018 03:20 | Trondheim kommune | Trondheim kommune
Utviklingshemning, autisme, epilepsi, psykiske lidelser, og/eller målrettet miljøarbeid. Mestrer å stå i situasjoner som kan være psykisk og fysisk krevende.... | Trondheim kommune - Trondheim
ligner : Nattevakt
Dialoguegruppen >> BPA - assistent på dagtid - Hundvåg i Stavanger
torsdag 09 august 2018 14:44 | Dialoguegruppen | Dialoguegruppen
Vi tilbyr hjelp til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av brukerstyrt personlig... | Dialoguegruppen - Stavanger

Akershus Universitetssykehus >> Sekretær i Oslo
torsdag 09 august 2018 13:24 | Akershus Universitetssykehus | Akershus Universitetssykehus
DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne og har bydelene Alna, Grorud og Stovner samt Nittedal kommune med et folketall... | Akershus Universitetssykehus - Oslo
ligner : Sekretær
Universitetssykehuset Nord-Norge HF >> Lege i spesialisering, Voksenpsykiatri - Senter for psykisk helse- og rusbehandling Narvik - VPP Narvik i Nordland
fredag 10 august 2018 09:18 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Jucan
Arbeidsoppgaver. Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne. Somatiske undersøkelser. Differensialdiagnostiske vurderinger. Medisinering. Kvalifikasjoner. Norsk autorisasjon som...... | Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Narvik
Helse Stavanger HF >> Ledig som hjelpepleier/helsefagarbeider - Klinikk psykisk helsevern voksne, AP sengepost E1 i Rogaland
torsdag 09 august 2018 10:08 | Helse Stavanger HF | Jucan
Hjelpepleie. Utdanningstittel. Helsefagarbeider. hjelpepleier. Utdanningsnivå. Fagskole. Fagbrev. Personlige egenskaper. Liker å jobbe i relasjon til mennesker med psykiske lidelser...... | Helse Stavanger HF - Stavanger
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo >> Fagkonsulent - Team Rus og psykisk helse - NAV i Oslo
onsdag 08 august 2018 03:43 | Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo | Jucan
Må ha erfaring fra Nav sosialtjeneste og god kjennskap til offentlig forvaltning. Må ha erfaring og kompetanse innen arbeid med rus og psykisk helse. Må ha veiledningskompetanse og evne til...... | Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo - Oslo
Helse Bergen >> Klinikkdirektør Kronstad DPS - Divisjon psykisk helsevern i Hordaland
lørdag 04 august 2018 10:40 | Helse Bergen | Jucan
Stimulere til opplæring, utdanning og forsking. Kvalifikasjonar. Høgare helsefagleg utdanning. Solid kunnskap om psykisk helsevern og relevant leiarerfaring. Erfaring frå endring...... | Helse Bergen - Bergen
Klinikk for psykisk helsevern og rus >> Vernepleier/sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid - Habiliteringstjenesten for voksne, Sykehuset Levanger i Nord-Trondelag
torsdag 19 juli 2018 05:47 | Klinikk for psykisk helsevern og rus | Jucan
Klinikken disponerer leiebiler. Kvalifikasjoner. Vernepleier med erfaring fra arbeid med målgruppen og eller videreutdanning i psykisk helsearbeid, eller annen relevant videreutdanning erfaring...... | Klinikk for psykisk helsevern og rus - Levanger
Sunnhordland >> Helgevakt 32 % fast ved Rus- og psykiske helsetenester i Hordaland
tirsdag 07 august 2018 11:50 | Sunnhordland | Sunnhordland
Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året. Omtale av stillinga. Rus. og psykiske helsetenester søkjer etter ein...... | Sunnhordland - Rosendal
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF >> Sykepleier/ vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rus - Døgnenheten Tana i Finnmark
lørdag 04 august 2018 10:42 | Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF | Jucan
Her betyr du mer. Finnmarkssykehuset har sykehus i Kirkenes og Hammerfest, med et solid akuttmedisinsk fagmiljø. Videre har vi behandling innen psykisk helsevern og rus, inkludert samisk...... | Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF - Tana
Jobbnorge >> Avdelingsleder rus og psykisk helse – 100 % fast stilling i Nordland
fredag 13 juli 2018 11:51 | Jobbnorge | Jobbnorge
Avdelingen for rus og psykisk helse er ledig fra og med 1.november i år. Enheten består av... klinisk arbeid. Kvalifikasjoner. Sykepleier vernepleier. Videreutdanning innen psykisk helsevern...... | Jobbnorge - Ballangen
Helse Møre og Romsdal HF >> Lege i spesialisering - Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund i Møre og Romsdal
onsdag 08 august 2018 03:43 | Helse Møre og Romsdal HF | Jucan
Klinikk for psykisk helse og rus , DPS Nordmøre og Romsdal, Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund. Vi har ledig vikariat i 100. for lege i spesialisering (LIS) i perioden 01.09.2018...... | Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund
Helse Stavanger HF >> Ledig stilling for sykepleierstudenter - fast hver 3. helg - Klinikk psykisk helsevern voksne, AP sengepost E1 i Rogaland
torsdag 09 august 2018 10:08 | Helse Stavanger HF | Jucan
Utdanningsretning. Sykepleie. Utdanningsnivå. Høyskole. Universitet, Diplom. Bachelorgrad. Personlige egenskaper. Du liker å jobbe i relasjon til mennesker med psykisk lidelse. Du har gode...... | Helse Stavanger HF - Stavanger
Vestre Toten kommune >> Helsefagarbeider 50% st. fast Psykisk helse- og rustjeneste i Vestre Toten, Oppland
tirsdag 14 august 2018 22:34 | Vestre Toten kommune | www.jobbdirekte.no
Vestre Toten kommune 2831 RAUFOSS . Helsefagarbeider 50% st. fast Psykisk helse- og rustjeneste Vestre Toten... Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider Ønskelig med videreutdanning innen rusfeltet og/eller psykisk helsearbeid, men...... | Vestre Toten kommune - Vestre Toten, Oppland
Vestre Toten kommune >> Vernepleier 2 x 50% st. fast Psykisk helse-og rustjeneste i Vestre Toten, Oppland
tirsdag 14 august 2018 22:40 | Vestre Toten kommune | www.nav.no
Vestre Toten kommune 2831 RAUFOSS . Vernepleier 2 x 50% st. fast Psykisk helse-og rustjeneste Vestre Toten... Kvalifikasjoner Autorisert vernepleier Ønskelig med videreutdanning innen rusfeltet og/eller psykisk helsearbeid, men...... | Vestre Toten kommune - Vestre Toten, Oppland
Vestre Toten kommune >> Helsefagarbeider 50% st. fast Psykisk helse- og rustjeneste i Vestre Toten, Oppland
tirsdag 14 august 2018 22:55 | Vestre Toten kommune | www.nav.no
Vestre Toten kommune 2831 RAUFOSS . Helsefagarbeider 50% st. fast Psykisk helse- og rustjeneste Vestre Toten... Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider Ønskelig med videreutdanning innen rusfeltet og/eller psykisk helsearbeid, men...... | Vestre Toten kommune - Vestre Toten, Oppland
Vestre Toten kommune >> Vernepleier 2 x 50% st. fast Psykisk helse-og rustjeneste i Vestre Toten, Oppland
tirsdag 14 august 2018 22:20 | Vestre Toten kommune | www.jobbdirekte.no
Vestre Toten kommune 2831 RAUFOSS . Vernepleier 2 x 50% st. fast Psykisk helse-og rustjeneste Vestre Toten... Kvalifikasjoner Autorisert vernepleier Ønskelig med videreutdanning innen rusfeltet og/eller psykisk helsearbeid, men...... | Vestre Toten kommune - Vestre Toten, Oppland
Sykepleier i avdeling Psykisk helse- og rus i Kongsberg, Buskerud
tirsdag 14 august 2018 22:52 | www.finn.no
Vi har ledig 100% fast stilling som sykepleier i bofellesskap, avdeling Psykisk helse og rus. Stillingen er ledig... deg Ønsket kompetanse: Arbeidserfaring fra psykisk helsetjeneste på kommunenivå, eventuelt annen relevant erfaring Gode...... - Kongsberg, Buskerud
Overlege i psykiatri - Klinikk psykisk helsevern voksne - Stavanger DPS post 2 i Stavanger, Rogaland
tirsdag 14 august 2018 22:49 | www.jobbdirekte.no
av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på Overlege i psykiatri - Klinikk psykisk helsevern... voksne - Stavanger DPS post 2 Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør...... - Stavanger, Rogaland
Overlege i psykiatri - Klinikk psykisk helsevern voksne - Stavanger DPS post 2 i Stavanger, Rogaland
tirsdag 14 august 2018 22:18 | www.nav.no
av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på Overlege i psykiatri - Klinikk psykisk helsevern... voksne - Stavanger DPS post 2 Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør...... - Stavanger, Rogaland
Spes.sykepl/vernepl- Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg, Østfold
tirsdag 14 august 2018 22:40 | www.jobbdirekte.no
.sarpsborg.com Spes.sykepl/vernepl- Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse (Ref 3923) Beskrivelse av arbeidssted Enhet... kompetansesenter rus og psykisk helse består av område fellestjenester og 4 team, miljøarbeidertjenesten, lavterskel rus og psykisk...... - Sarpsborg, Østfold
KONGSBERG KOMMUNE >> Sykepleier i avdeling Psykisk helse- og rus i Kongsberg, Buskerud
tirsdag 14 august 2018 22:39 | KONGSBERG KOMMUNE | www.nav.no
KONGSBERG KOMMUNE 3602 KONGSBERG . Sykepleier i avdeling Psykisk helse- og rus Kongsberg kommune har 27.000... for Individuell plan. Krav og ønsker til deg Ønsket kompetanse: Arbeidserfaring fra psykisk helsetjeneste på kommunenivå...... | KONGSBERG KOMMUNE - Kongsberg, Buskerud
Spes.sykepl/vernepl- Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg, Østfold
tirsdag 14 august 2018 22:16 | www.nav.no
.sarpsborg.com Spes.sykepl/vernepl- Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse (Ref 3923) Beskrivelse av arbeidssted Enhet... kompetansesenter rus og psykisk helse består av område fellestjenester og 4 team, miljøarbeidertjenesten, lavterskel rus og psykisk...... - Sarpsborg, Østfold

"Psykisk" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (611) | Indeed job search (877) | careerjet job search (1694)

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2018

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy