Psykisk Jobbtilbud i Norge -

Norge > Psykisk > 2584 resultater funnet.Miljøpersonell søkes til boenhet i Oslo | NAV | Oslo | torsdag 17 januar 2019 10:53

Ferievikar i helse - Helsetenester | NAV | Møre og Romsdal | torsdag 17 januar 2019 10:53

Ledig vikariat som førstekonsulent ved Statens Barnehus Hamar | SiB | Hedmark | torsdag 17 januar 2019 14:45

Psykologspesialist | SiB | Oslo | torsdag 17 januar 2019 14:45

Vernepleierstudent/Høyskolestudent - Enhet Boveiledning Tune | NAV | torsdag 17 januar 2019 11:46

Psykologspesialist | SiB | Oslo | torsdag 17 januar 2019 14:45

Sykepleier/vernepleier 100% fast Bakkane bo- og behandlingssenter | NAV | Telemark | torsdag 17 januar 2019 11:46

Psykolog/psykologspesialist - Avrusning Tromsø, Rusavdelingen | SiB | Troms | torsdag 17 januar 2019 14:45


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Vennesla kommune >> Vil DU bli en del av vårt team og bidra til engasjement og utvikling i et av... i Vennesla
onsdag 09 januar 2019 15:59 | Vennesla kommune | Vennesla kommune
Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming. Tilbudet er tilrettelagt for å ivareta barn og unges... | Vennesla kommune - Vennesla

Vennesla kommune >> Vi trenger dyktige Miljøarbeidere i enhet for Livsmestring i Vennesla
onsdag 09 januar 2019 15:59 | Vennesla kommune | Vennesla kommune
Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet, og personer med utviklingshemming. Vi har ledig 7 faste helge-stillinger i omsorgsbolig... | Vennesla kommune - Vennesla

Haukeland Universitetssjukehus >> Assistent/helgevakt i Bergen
fredag 04 januar 2019 16:39 | Haukeland Universitetssjukehus | Haukeland Universitetssjukehus
Ønskjer du ein spennande jobb som assistent/helgevakt innan psykisk helsevern? Seksjonen er eit ledd i ein behandlingskjede for menneske med ulike psykiske... | Haukeland Universitetssjukehus - Bergen
ligner : Assistent/helgevakt
Porsgrunn Kommune >> Ruskonsulent - 100% vikariat i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, avd. Rusteam i Porsgrunn
fredag 04 januar 2019 18:03 | Porsgrunn Kommune | Porsgrunn Kommune
Ønskelig med videreutdanning innfor rus eller psykisk helsearbeid. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg gir praktisk bistand og opplæring, koordinerer tjenester... | Porsgrunn Kommune - Porsgrunn

Diakonhjemmet Sykehus >> Sekretær i Oslo
mandag 07 januar 2019 16:37 | Diakonhjemmet Sykehus | Diakonhjemmet Sykehus
Pakkeforløp for utredning og behandling av psykiske lidelser voksne og pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).... | Diakonhjemmet Sykehus - Oslo
ligner : Sekretær
NAV >> Ferievikar 2019 - Sjukepleiar / pleiepersonell - Klinikk for psykisk helse og rus, Molde - Helse Møre og Romsdal HF (sosionomstudentar) i Møre og Romsdal
onsdag 09 januar 2019 15:07 | NAV | NAV
Klinikk for psykisk helse og rus, Molde, treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2019. Vi treng... Det er behov ved desse seksjonane i perioden. Seksjon for døgnbehandling psykisk helse DPS. Seksjon for...... | NAV - Molde
NAV >> Psykologspesialist/ psykolog - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Akutt ambulant enhet, Kristiansand i Vest-Agder
onsdag 16 januar 2019 02:03 | NAV | NAV
Arbeidsoppgaver. Utredning og behandling av barn, unge og familier innenfor fagområde psykisk... og ungdomspsykologi eller klinisk voksenpsykologi. Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern...... | NAV - Kristiansand
NAV >> Ferievikar - Sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student - Avd. for barn og unges psykisk helse, Arendal i Aust-Agder
onsdag 09 januar 2019 15:07 | NAV | NAV
Akutt døgnenhet skal gi tilbud om akuttplass for unge mellom primært 13 til 18 år innen psykisk helsevern. Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019. 18.08.2019. Aktuelle søkere...... | NAV - Arendal
NAV >> Helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helsearbeid fast 60% stilling - Løvåsen sykehjem i Hordaland
lørdag 12 januar 2019 04:28 | NAV | NAV
Oppfølging av elever, lærlinger og praksiskandidater. Kvalifikasjoner. Autorisasjon som helsefagarbeider må fremlegges. Krav om videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Utdanning fra...... | NAV - Bergen
NAV >> Ferievikar - Sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student - Avd. for barn og unges psykisk helse, Arendal i Aust-Agder
lørdag 12 januar 2019 14:03 | NAV | NAV
Akutt døgnenhet skal gi tilbud om akuttplass for unge mellom primært 13 til 18 år innen psykisk helsevern. Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019. 18.08.2019. Aktuelle søkere...... | NAV - Arendal
NAV >> Psykologar - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, BUP Norhordland i Hordaland
mandag 07 januar 2019 08:03 | NAV | NAV
BUP Nordhordland held til i Knarvik og gir tilbod til barn og unge med psykiske lidingar opp til 18 år... Ønskjeleg med erfaring frå utgreiing og behandling av psykiske vanskar hjå barn og unge. Det vil bli...... | NAV
NAV >> Ferievikar 2019 - Døgnbehandling psykisk helse DPS - Kristiansund - Helse Møre og Romsdal HF i Møre og Romsdal
mandag 07 januar 2019 14:03 | NAV | NAV
Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Seksjon for døgnbehandling psykisk helse DPS, Kristiansund, treng ferievikarar til ulike stillingar...... | NAV - Alesund
Kristiansand Kommune >> Helgestillinger 2 x 20% fast - Oppfølgingstjenester rus og psykisk helse i Vest-Agder
torsdag 03 januar 2019 19:26 | Kristiansand Kommune | Kristiansand Kommune
Kvalifikasjoner. Studenter innen helse. og sosialfag oppfordres til å søke. Ufaglærte kan også bli vurdert. Erfaring og kjennskap til rus. og psykisk helsefeltet vektlegges. Erfaring fra...... | Kristiansand Kommune - Kristiansand
Divisjon Psykisk Helsevern >> Overlege - Nidaros Distrikspsykiatriske Senter (NDPS) - Divisjon Psykisk Helsevern i Sor-Trondelag
fredag 11 januar 2019 08:03 | Divisjon Psykisk Helsevern | Jobbsys.no AS
Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid. Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging. Kvalifikasjoner. Klinisk erfaring for å møte et spekter av psykisk problematikk...... | Divisjon Psykisk Helsevern - Trondheim
NAV >> Oppfølger - 100% fast - Oppfølgingstjenester rus og psykisk helse - Kristiansand kommune i Vest-Agder
onsdag 09 januar 2019 15:07 | NAV | NAV
Boligsosialt arbeid, rus. og psykisk helsearbeid, enkel økonomisk veiledning, systemguiding... sosialfaglig utdanning. Må ha relevant videreutdanning innen rus og. eller psykisk helse. Kjennskap til...... | NAV - Kristiansand
Helse Bergen >> Ledig stilling som Helsesekretær ved BUP Fana, Fusa, Austevoll - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge i Bergen, Hordaland
tirsdag 15 januar 2019 23:50 | Helse Bergen
frå poliklinikk i psykisk helsevern, men ikkje naudsynt Nosk autorisasjon Utdanningsretning Helsesekretær Utdanningsnivå...... | Helse Bergen - Bergen, Hordaland
Akershus universitetssykehus HF >> Doktorgradsstipendiat FoU psykisk helsevern. Klinisk studie hvor opioidavhengige behandles med langtidsvirkende naltrekson i Lørenskog, Akershus
onsdag 16 januar 2019 23:23 | Akershus universitetssykehus HF
Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling... universitetssykehus HF Avdeling for Forskning og utvikling i Divisjon Psykisk helsevern har ledig et doktorgradsstipend (PhD...... | Akershus universitetssykehus HF - Lørenskog, Akershus
Er DU vår nye sosionom i vårt ambulante samhandlingsteam for voksne med alvorlig psykisk lidelse ? i Oslo
tirsdag 15 januar 2019 23:28
med alvorlig psykisk lidelse, alene eller samtidig med ruslidelse, med lavt funksjonsnivå og vedvarende behov for sammensatte... har eller opparbeider kompetanse i integrert behandling for psykisk lidelse og rusproblemer og i arbeid med støtte. Alle vil få opplæring...... - Oslo
Sandefjord kommune Psykisk helse og rus - PHR >> Medarbeider psykisk helse og rus voksne i Sandefjord, Vestfold
fredag 04 januar 2019 23:32 | Sandefjord kommune Psykisk helse og rus - PHR
Om tjenestested Psykisk helse og rustjeneste i Sandefjord kommune er inndelt i 3 enheter: Kortvarig psykisk... helsehjelp Psykisk helse og rus voksne Psykisk helse og rus, familie og unge voksne. Kommunens samlede Psykisk helse...... | Sandefjord kommune Psykisk helse og rus - PHR - Sandefjord, Vestfold
Nordic Care AS >> Vi søker etter en fysioterapeut til bolig for brukere med psykisk utviklingshemming sentralt i Oslo i Oslo
tirsdag 15 januar 2019 23:57 | Nordic Care AS
for rette vedkommende kan det bli aktuelt med en fast stilling i 100%. Dette er en døgnbemannet bolig for brukere med psykisk... og kveldsvakter. Bruker er en ung gutt med autisme og psykisk utviklingshemming som er ny til avlastningen. Bruker skal ha 2:1...... | Nordic Care AS - Oslo
Sorlandet sykehus HF >> Sykepleier/vernepleier med videreutdanning innen psykisk helse - DPS Lister, Kvinesdal i Kvinesdal, Vest-Agder
onsdag 16 januar 2019 23:31 | Sorlandet sykehus HF
36.000 innbyggere. DPS Lister er en avdeling i Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus HF... Autorisasjon som vernepleier Videreutdanning innen psykisk helse Erfaring fra fagfelt Utdanningsretning Sykepleie...... | Sorlandet sykehus HF - Kvinesdal, Vest-Agder
Akershus universitetssykehus HF >> Doktorgradsstipendiat FoU psykisk helsevern. Klinisk studie hvor opioidavhengige behandles med langtidsvirkende naltrekson i Lørenskog, Akershus
onsdag 16 januar 2019 23:41 | Akershus universitetssykehus HF
Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling... universitetssykehus HF Avdeling for Forskning og utvikling i Divisjon Psykisk helsevern har ledig et doktorgradsstipend (PhD...... | Akershus universitetssykehus HF - Lørenskog, Akershus
Universitetssykehuset Nord-Norge >> Overlege ved Psykiatrisk avdeling, Psykisk helse- og rusklinikken i Tromsø, Troms
onsdag 16 januar 2019 03:16 | Universitetssykehuset Nord-Norge
, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. . Psykisk helse...- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger...... | Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, Troms
Osteroy kommune >> Sjukepleiar/vernepleiar (100%) i psykisk helse og rusomsorg i Osterøy kommune søkjast i Lonevåg, Hordaland
onsdag 16 januar 2019 23:27 | Osteroy kommune
Eininga psykisk helse og rusomsorg består av psykiatrisk heimeteneste, kommunepsykolog, 2 bufellesskap og tilbodet... frå arbeid med brukargruppa Det er ynskjeleg med vidareutdanning innan psykisk helsearbeid, rettleiing og/eller anna relevant...... | Osteroy kommune - Lonevåg, Hordaland
Os kommune >> Miljøterapeut -2 vikariat innan psykisk helse -og rusteneste i Norge
tirsdag 15 januar 2019 23:52 | Os kommune
frå 25.03.2019 til 24.05.2019 Arbeidsstad Avd. Psykisk helse / ROP team Arbeidsoppgåver Stillingane inngår i psykisk helse... vaktplan. Kvalifikasjonar Høgskuleutdanning, fortrinnsvis vernepleiar eller sjukepleiar Erfaring frå psykisk helsearbeid...... | Os kommune - Norge

"Psykisk" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (891) | Indeed job search (496) | careerjet job search (1197)

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2019

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy