Psykisk Jobbtilbud i Norge -

Norge > Psykisk > 2324 resultater funnet.Spesialsykepleier/sykepleier - PHA ALDERSPSYKIATRISK DØGNENHET 1 | Oslo universitetssykehus HF | Akershus | onsdag 23 mai 2018 10:38

Overlege endokrinologi - Medisinsk avdeling - Gjøvik | Sykehuset Innlandet HF | Oppland | torsdag 24 mai 2018 03:20

Sykepleier 100 %, turnus dag /aften 4. hver helg | Helse Stavanger HF | Rogaland | onsdag 23 mai 2018 15:12

Trafikkdirigent Tromsø og Troms | Nokas | Troms | torsdag 24 mai 2018 04:47

Lege i spesialisering - plastikkirurgi - Kirurgisk avdeling, Arendal | Sørlandet sykehus HF | Aust-Agder | onsdag 23 mai 2018 10:38

Helse- og omsorgsdepartementet Rådgjevar/sniorrådgjevar smittevern og antibiotikaresistens - fast stilling Oslo07.06.2018Fast | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | Oslo | onsdag 23 mai 2018 11:27

Lege i spesialisering - VOP Msj | Helse Nord, Helgelandssykehuset HF | Nordland | torsdag 24 mai 2018 03:20

Førsteamanuensis i psykisk helsearbeid - Nord universitet - Søknadsfrist: 14. juni 2018 | Nord Universitet | Nordland | onsdag 23 mai 2018 11:22


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Blå Kors Norge >> Koordinator – Home-Start Familiekontakten Blå Kors i Oslo
onsdag 16 mai 2018 14:28 | Blå Kors Norge | Blå Kors Norge
Erfaring fra arbeid med psykisk helse. Home-Start Familiekontakten (HSF) er et internasjonalt familiestøtteprogram som gir regelmessig støtte og hjelp til... | Blå Kors Norge - Oslo

Bergen Kommune, Mildevegen bofellesskap >> Hvilende nattevakt - helsefagarbeider i Bergen
torsdag 24 mai 2018 00:02 | Bergen Kommune, Mildevegen bofellesskap | Bergen Kommune
Vårt faglige arbeid er blant annet knyttet til daglige pleie- og omsorgsoppgaver, atferdsutfordringer, psykiske lidelser og vedtak etter Lov om helse- og... | Bergen Kommune, Mildevegen bofellesskap - Bergen

Bergen Kommune, Ulvhøyen bofellesskap >> Vi søker helsefagarbeider/assistent til fast 28% helgevaktstilling ved i Bergen
mandag 21 mai 2018 00:02 | Bergen Kommune, Ulvhøyen bofellesskap | Bergen Kommune
Erfaring med utfordrende adferd og/eller psykisk helsearbeid er en fordel. Ulvhøyen bofellesskap yter tjenester til 6 psykisk utviklingshemmede brukere med ulik... | Bergen Kommune, Ulvhøyen bofellesskap - Bergen

Vågsøy kommune >> Ledig fast 100% stilling som gruppeleiar i Miljøtenesta i Sogn og Fjordane
torsdag 12 april 2018 16:56 | Vågsøy kommune | Vågsøy kommune
Det gjer vi gjennom målretta miljøarbeid som er ein kunnskapsbasert metode med systematisk tilrettelegging av fysiske, psykiske og sosiale faktorar i miljøet... | Vågsøy kommune

Stavanger Universitetssjukehus >> 100% fast stilling som konsulent i Stavanger
onsdag 09 mai 2018 17:55 | Stavanger Universitetssjukehus | Helse Stavanger HF
Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) består i hovedsak av døgnposter for pasienter med behov for spesialisert utredning og behandling.... | Stavanger Universitetssjukehus - Stavanger

Spennende nyopprettet sykepleierstilling med fokus på rus og psykisk helse i bolig og i hjemmesykepleien - Lørenskog kommune i Lørenskog, Akershus
onsdag 23 mai 2018 22:30 | www.nav.no
sykepleierstilling med fokus på rus og psykisk helse i bolig og i hjemmesykepleien - Lørenskog kommune Vallerud bosenter og Kartlegging...- og mestrings avdeling er organisert i virksomheten Tjenester i hjemmet. Vi ønsker ytterligere å styrke vår kompetanse på psykisk...... - Lørenskog, Akershus
Oslo kommune >> Fagkonsulent psykisk helse i Oslo
torsdag 24 mai 2018 06:58 | Oslo kommune | www.oslo.kommune.no
relatert til akutt psykisk helsehjelp. SAA samarbeider tett med Psykiatrisk legevakt, DPS, fastleger og psykisk helse innen 1... for arbeide med fagutvikling og kompetansebygging innenfor området psykisk helse innen 1 linjes akuttjeneste. Stillingen...... | Oslo kommune - Oslo

ligner : Fagkonsulent psykisk helse


Spennende nyopprettet sykepleierstilling med fokus på rus og psykisk helse i bolig og hjemmesykepleien i Lørenskog, Akershus
onsdag 23 mai 2018 22:43 | www.finn.no
ytterligere å styrke vår kompetanse på psykisk helse og rusomsorgen for å øke kvaliteten på våre tjenester til våre innbyggere... med forskjellig grad av rusavhengighet, og som i tillegg har psykisk uhelse. Avdeling for kartlegging- og mestring kartlegger nye...... - Lørenskog, Akershus
Universitetssykehuset Nord-Norge >> Deltidstillinger helg, Døgn 1 og Døgn 2, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Tromsø, Troms
torsdag 24 mai 2018 07:54 | Universitetssykehuset Nord-Norge | www.unn.no
, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. . Senter for psykisk helse... og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling Nord i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN HF. Senteret har en allmennpsykiatrisk DPS...... | Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, Troms
Universitetssykehuset Nord-Norge >> Helsefagarbeider/hjelpepleier - Døgn 1, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Tromsø, Troms
torsdag 24 mai 2018 05:00 | Universitetssykehuset Nord-Norge | www.unn.no
, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. . Senter for psykisk helse... og rusbehandling Tromsø er en del av Avdeling nord i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF. Senteret har en allmenpsykiatrisk...... | Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, Troms
Bachelor med vidareutdanning i psykisk helsearbeid - Helsetenester i Brattvåg, Møre og Romsdal
onsdag 23 mai 2018 22:46 | www.nav.no
i psykisk helsearbeid - Helsetenester Haram kommune har ledig stilling for person med bachelor i helse- eller sosialfag... og vidareutdanning innan psykisk helsearbeid. Arbeidsstad: Team for psykisk helse og rus Fast 100% stilling (37,5 t/v), ledig frå 01...... - Brattvåg, Møre og Romsdal
Helgestilling hver 4. helg i virksomhet for psykisk utviklingshemming i Krødsherad, Buskerud
onsdag 23 mai 2018 22:18 | www.jobbdirekte.no
en sterk turisnæring og et variert næringsliv i kommunen. Helgestilling hver 4. helg i virksomhet for psykisk utviklingshemming.... Krødsherad kommune skal gi sine innbyggere gode helse- og omsorgstjenester. I virksomheten for psykisk utviklingshemming søker...... - Krødsherad, Buskerud
Spennende nyopprettet sykepleierstilling med fokus på rus og psykisk helse i bolig og i hjemmesykepleien - Lørenskog kommune i Lørenskog, Akershus
onsdag 23 mai 2018 22:28 | www.jobbdirekte.no
sykepleierstilling med fokus på rus og psykisk helse i bolig og i hjemmesykepleien - Lørenskog kommune Vallerud bosenter og Kartlegging...- og mestrings avdeling er organisert i virksomheten Tjenester i hjemmet. Vi ønsker ytterligere å styrke vår kompetanse på psykisk...... - Lørenskog, Akershus
Bachelor med vidareutdanning i psykisk helsearbeid - Helsetenester i Haram, Møre og Romsdal
onsdag 23 mai 2018 22:52 | www.jobbdirekte.no
i psykisk helsearbeid - Helsetenester Haram kommune har ledig stilling for person med bachelor i helse- eller sosialfag... og vidareutdanning innan psykisk helsearbeid. Arbeidsstad: Team for psykisk helse og rus Fast 100% stilling (37,5 t/v), ledig frå 01...... - Haram, Møre og Romsdal
Universitetssykehuset Nord-Norge >> Overlege, Senter for psykisk helse og rus Tromsø, Døgn i Tromsø, Troms
torsdag 24 mai 2018 04:19 | Universitetssykehuset Nord-Norge | www.unn.no
, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. . Psykisk helse...- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger...... | Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, Troms

"Psykisk" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search () | Indeed job search (829) | careerjet job search (1495)

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2018

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy