Psykiatri Jobbtilbud i Norge -

Norge > Psykiatri > 32 resultater funnet.Overlege -- Psykiatri | SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS MOSS VOKSENPSYKIATRISK DØGNAVDELING | Østfold | Monday 25 January 2021 00:00

Lege i spesialisering i psykiatri | Sykehuset Levanger | Nord-Trøndelag | Thursday 11 March 2021 00:00

Er du vernepleier med erfaring innen rus og psykiatri? | DEDICARE AS AVD STJØRDAL | Oslo | Sunday 24 January 2021 00:00

Overlege psykiatri | NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - BODØ | Nordland | Wednesday 20 January 2021 00:00

Er du engasjert i miljøterapi og ønsker å utvikle deg i et tverrfaglig miljø innen psykiatri? | Borger AS | Buskerud | Friday 19 March 2021 00:00

Overlege psykiatri | Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Helse Møre og Romsdal HF | Møre og Romsdal | Sunday 21 March 2021 00:00

Spesialist i psykiatri | Helse Møre og Romsdal | null | Friday 26 March 2021 00:00

Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK | Troms | Friday 22 January 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Universitetssykehuset Nord-Norge HF >> Overlege psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge HF i null
Friday 26 March 2021 00:00 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Dagens Medisin
Bistå inn i oppfølging av særlig prioriterte grupper (f.eks. bistå alderspsykiatrisk team og rusteam). Kvalifikasjoner. Norsk autorisasjon som overlege i psykiatri. Søkere må beherske...... | Universitetssykehuset Nord-Norge HF - null
Sykehuset Levanger >> Lege i spesialisering i psykiatri i Nord-Trondelag
Thursday 11 March 2021 00:00 | Sykehuset Levanger | NAVVIS
Vi tilbyr også tjeneste innen alderspsykiatri, liasonpsykiatri, spiseforstyrrelser og rusrelatert psykiatri. Legen ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlege. Klinikk for psykisk...... | Sykehuset Levanger - Levanger
HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SANDVIKEN >> Spesialsjukepleiar innan rus og psykiatri og/eller sjukepleiar med erfaring frå rus og psykiatri i Hordaland
Thursday 28 January 2021 00:00 | HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SANDVIKEN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Psykiatrisk klinikk er ein av sju klinikkar i Divisjon Psykisk helsevern, og... Stemningslidingar, Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Spesialisert psykosebehandling, Spiseforstyrringar...... | HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SANDVIKEN - Bergen
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand >> Overlege - spesialist i rus- og avhengighetsmedisin / spesialist i psykiatri i Vest-Agder
Wednesday 17 March 2021 00:00 | Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand | NAVVIS
Spesialist i rus. og avhengighetsmedisin eller spesialist i psykiatri, i 100. fast stilling vedAvdeling... og avhengighetsmedisin, alternativt spesialist i psykiatri.Erfaring med TSB.Beherske norsk skriftlig og...... | Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand - null
Dedicare SE >> Vernepleier eller miljøterapeut – har du lyst til å jobbe innen rus og psykiatri? i Troms
Monday 15 March 2021 00:00 | Dedicare SE | Dedicare SE
Kvalifikasjoner. Politiattest uten anmerkningGode kommunikasjonsevner og IKT kunnskaperBeherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftligErfaring fra primær eller spesia...... | Dedicare SE - Tromsø
Psykisk helse- og rusklinikken, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, ARPA Legestab, Nordlandssykehuset HF >> Lege i spesialisering 3 - Rus -og avhengighetsmedisin i Nordland
Monday 15 March 2021 00:00 | Psykisk helse- og rusklinikken, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, ARPA Legestab, Nordlandssykehuset HF | NAVVIS
Nr. 974795345 Stillingsident. 4319580717 Presentasjon av stillingen Avdeling for rus, psykiatri og... I tillegg liker du å jobbe med lettere psykiatri og med somatiske problemstillinger.Vi tilbyrEt...... | Psykisk helse- og rusklinikken, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, ARPA Legestab, Nordlandssykehuset HF - Bodo
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder, allmennpsykiatrisk poliklinikk i Grimstad >> Overlege i psykiatri i Aust-Agder
Wednesday 03 February 2021 00:00 | Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder, allmennpsykiatrisk poliklinikk i Grimstad | NAVVIS
Avdelingen har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.Som overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk er man del av et større kollegiet med overleger og LIS leger...... | Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder, allmennpsykiatrisk poliklinikk i Grimstad - Grimstad

ligner : Overlege i psykiatri


Dedicare SE >> Er du vernepleier og har lyst til å jobbe innen rus og psykiatri? i Troms
Monday 22 February 2021 00:00 | Dedicare SE | Dedicare SE
Kvalifikasjoner. Politiattest uten anmerkningerAutorisasjon som vernepleier Gode kommunikasjonsevner og IKT kunnskaperBeherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftligE...... | Dedicare SE - Tromsø
Sørlandet sykehus HF >> Overlege - spesialist i rus- og avhengighetsmedisin / spesialist i psykiatri, Sørlandet sykehus HF i null
Friday 26 March 2021 00:00 | Sørlandet sykehus HF | Dagens Medisin
Veiledning av personalet. Selvstendig arbeid i et tverrfaglig team. Kvalifikasjoner. Spesialist i rus. og avhengighetsmedisin, alternativt spesialist i psykiatri. Erfaring med TSB. Beherske...... | Sørlandet sykehus HF - null
HELSE FONNA HF FOLGEFONN DPS RUSBEHANDLING VALEN >> Lege i spesialisering, psykiatri i Hordaland
Thursday 21 January 2021 00:00 | HELSE FONNA HF FOLGEFONN DPS RUSBEHANDLING VALEN | NAVVIS
Døgnavdeling Valen har eit tverrfagleg behandlarteam med 2 stillingar for overlege i psykiatri... Poliklinikken har tilsatt 2 overlegar i psykiatri, lege i spesialisering, psykologspesialist...... | HELSE FONNA HF FOLGEFONN DPS RUSBEHANDLING VALEN - Valen

ligner : Lege i spesialisering, psykiatri


Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Helse Møre og Romsdal HF >> Overlege psykiatri i Møre og Romsdal
Sunday 21 March 2021 00:00 | Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Helse Møre og Romsdal HF | NAVVIS
Org. nr. Stillingsident. 4317926119 Presentasjon av stillingen Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledig fast stilling for overlege i psykiatri frå snarast.Døgnbehandling psykisk helse DPS...... | Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Helse Møre og Romsdal HF - Molde

ligner : Overlege psykiatri


Dedicare SE >> Er du vernepleier eller miljøterapeut med erfaring innen rus og psykiatri? i Oslo
Wednesday 24 March 2021 00:00 | Dedicare SE | Dedicare SE
Kvalifikasjoner. Utdannet vernepleierBred kompetanse og erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri er en nødvendighet, gjerne videreutdanningPolitiattest uten anmerkninger Gode...... | Dedicare SE - Oslo
HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN VOKSENPSYKIATRI >> Lege i spesialisering i psykiatri i Nordland
Tuesday 23 March 2021 00:00 | HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN VOKSENPSYKIATRI | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Ved Psykiatrisk senter i Mosjøen, i Døgnavdeling for voksne har vi ledig... Avdelingen har opptaksområde for hele Helgeland. Vår målgruppe er personer med psykiatriske lidelser...... | HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN VOKSENPSYKIATRI - Mosjøen
MADLATUN BOFELLESSKAP >> Helsefagarbeider med videreutdanning i rus og psykiatri i Rogaland
Monday 25 January 2021 00:00 | MADLATUN BOFELLESSKAP | NAVVIS
Jobb. hjem ordningVi har gode forsikrings og pensjonsordninger.Lønn. Helsefagarbeider med videreutdanning i rus og psykiatri. årslønn. 372800 kr. 450000kr...... | MADLATUN BOFELLESSKAP - null
STENDI AS REGION VEST REGIONSKONTOR VEST >> Miljøterapeut i medleverturnus (Psykiatri) i Hordaland
Friday 26 March 2021 00:00 | STENDI AS REGION VEST REGIONSKONTOR VEST | NAVVIS
STENDI AS REGION VEST REGIONSKONTOR VEST, RongMiljøterapeut i medleverturnus (Psykiatri) Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt...... | STENDI AS REGION VEST REGIONSKONTOR VEST - null
BALSFJORD KOMMUNE PSYKIATRI OG REHABILITERING >> 100% Kommunepsykolog  i Troms
Tuesday 23 March 2021 00:00 | BALSFJORD KOMMUNE PSYKIATRI OG REHABILITERING | NAVVIS
Balsfjord kommune, Storsteinnes100. Kommunepsykolog Om stillingenStillingen er organisert i kommunens Helse. og familieenhet, med kontorsted på helsesenteret. Målet er å styrke kva...... | BALSFJORD KOMMUNE PSYKIATRI OG REHABILITERING - Storsteinnes
Helse Møre og Romsdal >> Overlege psykiatri i null
Monday 22 March 2021 00:00 | Helse Møre og Romsdal | Helse Møre og Romsdal
Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledig fast stilling for overlege i psykiatri frå snarast.Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde er ein vaksenpsykiatrisk døgnseksjon med 16 plassar der 2...... | Helse Møre og Romsdal - null

ligner : Overlege psykiatri


Legegjobber >> Overlege/spesialist i psykiatri i Akershus
Friday 26 March 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
Veiledning. Deltagelse i inntaksteam i perioder, ved behov. KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykiater.Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering i psykiatri oppfordres til å...... | Legegjobber - null

ligner : Overlege/spesialist i psykiatri


SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS MOSS VOKSENPSYKIATRISK DØGNAVDELING >> Overlege -- Psykiatri i Østfold
Monday 25 January 2021 00:00 | SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS MOSS VOKSENPSYKIATRISK DØGNAVDELING | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Døgnseksjonen har 2 poster med tilsammen 20 senger.Ved post 1 er det nå ledig en overlegestilling. Posten er en 7 døgnspost som tar i mot pasienter med a...... | SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS MOSS VOKSENPSYKIATRISK DØGNAVDELING - Moss

ligner : Overlege -- Psykiatri


NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - BODØ >> Overlege psykiatri i Nordland
Wednesday 20 January 2021 00:00 | NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - BODØ | NAVVIS
Fast overlegestilling.Enheten drifter 8 sengeplasser for eldre personer fra Nordland fylke som trenger innleggelse for utredning og behandling av nyoppstått psykiatrisk tilstand. I tillegg til...... | NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - BODØ - Bodø

ligner : Overlege psykiatri


SKIEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON >> Sommervikarer 2021 - Boliger innenfor psykiatri og rus i Telemark
Sunday 24 January 2021 00:00 | SKIEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON | NAVVIS
Skien kommune, Røymyr og Vestre GulsetSommervikarer 2021. Boliger innenfor psykiatri og rusInformasjon om arbeidssted og stillingSommervikarer til Røymyr Vestre Gulset, Moflataveien Meensvein...... | SKIEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON - null
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK >> Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? i Troms
Friday 22 January 2021 00:00 | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK | NAVVIS
Og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling forvoksne i Ofoten, Sør Troms, Midt Troms og Nord Troms.Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i...... | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK - Tromsø
Borger AS >> Er du engasjert i miljøterapi og ønsker å utvikle deg i et tverrfaglig miljø innen psykiatri? i Buskerud
Friday 19 March 2021 00:00 | Borger AS | NAVVIS
..og varierte arbeidsoppgaver innen psykiatri.Gode muligheter for kurs og kompetanseheving.100. fast stilling i medleverturnus.Gode kolleger i et tverrfaglig miljø.Mulighet for faglig og...... | Borger AS - Røyse
Legegjobber >> Lege i spesialisering, LIS 3 - psykiatri i Hordaland
Thursday 25 March 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
Divisjonen psykisk helsevern er godkjend for 5 års teljande teneste til spesialiteten psykiatri... Psykiatrisk akuttmottak (PAM), stemningslidingar, spesialisert psykosebehandling, spiseforstyrringar...... | Legegjobber - null
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - PSYKIATRISK POLIKLINIKK >> Lege i spesialisering i psykiatri i Troms
Thursday 18 March 2021 00:00 | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - PSYKIATRISK POLIKLINIKK | NAVVIS
Ønsker du å spesialisere deg innenfor psykiatri? Vi kan tilby gjennomføring av hele... Videre har senteret relativt godspesialistdekning med 4 overleger i psykiatri (tilknyttet...... | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - PSYKIATRISK POLIKLINIKK - Harstad

"Psykiatri" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (32) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy