Overlege Jobbtilbud i Norge -

Norge > Overlege > 48 resultater funnet.Overlege/lege i spesialisering i akutt- og mottaksmedisin  | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Oslo | Tuesday 04 May 2021 00:00

Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK | Troms | Friday 22 January 2021 00:00

Overlege – Nevrologi | Sykehuset Østfold | Ostfold | Tuesday 27 April 2021 00:00

Geriatrisk avdeling - overlege | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK | Oslo | Thursday 06 May 2021 00:00

Overlege/psykiater DPS Øvre Romerike | AHUS JESSHEIM VOKSENPSYKIATRI DPS | Akershus | Sunday 24 January 2021 00:00

Overlege Øre - nese - hals | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK | Akershus | Tuesday 27 April 2021 00:00

Overlege i endokrinologi | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM | Sør-Trøndelag | Tuesday 04 May 2021 00:00

Overlege -- Patologi | SYKEHUSET ØSTFOLD HF RØNTGEN OG LABORATORIE KALNES | Østfold | Thursday 21 January 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Finnmarkssykehuset >> Overlege/ Barnepsykiater i Finnmark
Tuesday 04 May 2021 00:00 | Finnmarkssykehuset | Finnmarkssykehuset
Vi søker en ny kollega! Ved BUP Klinikk Alta har vi ledig 1 x 100. fast stilling for overlege barnepsykiater. Er du den rette søkeren for oss? Vi ønsker deg velkommen til å søke på...... | Finnmarkssykehuset - null

ligner : Overlege/ Barnepsykiater


Sykehuset Østfold >> Overlege – Patologi i Ostfold
Friday 26 March 2021 00:00 | Sykehuset Østfold | Sykehuset Østfold
Seksjonen inngår som en del av Senter for laboratoriemedisin. Seksjon for patologi har ca. 46 stillinger, hvorav 12 overleger og 6 leger i spesialisering. Seksjonen har et variert repertoar...... | Sykehuset Østfold - null

ligner : Overlege – Patologi


HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIOGNOSTIKK LABORATORIER/RADIOLOGI - MOLDE >> Overlege i radiologi i Møre og Romsdal
Tuesday 27 April 2021 00:00 | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIOGNOSTIKK LABORATORIER/RADIOLOGI - MOLDE | NAVVIS
Stillinga inneber vakt, for tida sjudelt heimevakt. LIS har tilstadevakt ved Molde sjukehus (åttedelt vakt).Avdelinga har ledig fast stilling for overlege.Arbeidsstad er for tida Molde, men...... | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIOGNOSTIKK LABORATORIER/RADIOLOGI - MOLDE - Molde

ligner : Overlege i radiologi


Oslo universitetssykehus HF >> Overlege - onkologi/kreftkirurgi i Oslo
Tuesday 04 May 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Jucan
Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) har fokus på å anvende informatikk for å oppnå ny kunnskap som kan bidra til bedre diagnostikk og prognostisering, og dermed også b...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo

ligner : Overlege - onkologi/kreftkirurgi


Helgelandssykehuset >> Overlege i gynekologi i Nordland
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Helgelandssykehuset | Helgelandssykehuset
Fødeseksjon er det ledig fast stilling som overlege i gynekologi. Tiltredelse etter avtale. Mo i Rana... De vanligste gynekologiske inngrep for benigne lidelser utføres her. Pr i dag går overlegene i 4 delt...... | Helgelandssykehuset - Mo i Rana

ligner : Overlege i gynekologi


Unicare Norge >> Overlege/legespesialister i Oslo
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Unicare Norge | NAVVIS
Org. nr. 975984168 Stillingsident. 4365837332 Presentasjon av stillingen Overleger legespesialister... Vi har ledige stillinger som legespesialist overlege ved våre rehabiliteringssenter Unicare Helsefort...... | Unicare Norge - null

ligner : Overlege/legespesialister


Oslo universitetssykehus HF >> Fast stilling som overlege ved BUP Søndre Nordstrand i Oslo
Tuesday 04 May 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Jucan
BUP Oslo Syd, enhet Søndre Nordstrand har ledig fast stilling som overlege spesialist i barne... Overlege søkes til generalistvirksomheten ved enheten, hvor hovedvekten av arbeidsoppgavene er...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK >> Overlege - infeksjonsmedisin i Troms
Thursday 06 May 2021 00:00 | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Avdeling for blodsykdommer, infeksjonsmedisin, geriatri og hormonsykdommer (BIGH), Seksjon for infeksjonsmedisin, har ledig fast 100. stilling som overlege.Tiltredelse...... | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK - Tromsø

ligner : Overlege - infeksjonsmedisin


Sykehuset Østfold >> Overlege – Psykiatri i Ostfold
Thursday 06 May 2021 00:00 | Sykehuset Østfold | Sykehuset Østfold
I tråd med overordnede politiske føringer arbeider vi også ambulant. Det er etablert et tett samarbeid med DPSets ambulante akutt team. Seksjonen disponerer stillinger for 2...... | Sykehuset Østfold - null

ligner : Overlege – Psykiatri


Legegjobber >> Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer?  i Nord-Trondelag
Tuesday 13 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter.Delta i vaktordningSeksjonens overleger samarbeider mellom enhetene ved behovKvalifikasjonerNorsk godkjenning som...... | Legegjobber - null
Finnmarkssykehuset >> Overlege i indremedisin i Finnmark
Thursday 18 March 2021 00:00 | Finnmarkssykehuset | Finnmarkssykehuset
I tillegg har vi FoU med egne tjenester som FoU styret, forskning og formidling, samt lærings. og mestringstjenester, og tolketjenesten.Vi søker en ny kollega som er overlege i indremedisin...... | Finnmarkssykehuset - Karasjok

ligner : Overlege i indremedisin


AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK >> Overlege Øre - nese - hals i Akershus
Tuesday 27 April 2021 00:00 | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Ledig stilling som overlege ved Øre nese halsavdelingen.Øre nese... Vi er nå 23 leger hvorav 15 overleger. 3 overleger har bistilling ved UiO.Avdelingen utreder og...... | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK - Lørenskog
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND >> Overlege, Revmatologisk avdeling, Mottaksklinikken i Rogaland
Tuesday 27 April 2021 00:00 | STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Ledig stilling for overlege ved Revmatologisk avdeling.Revmatologisk avdeling diagnostiserer og behandler pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Avdelingen er...... | STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND - Stavanger

ligner : Overlege, Revmatologisk avdeling, Mottaksklinikken


HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK >> Overlege i Nordland
Monday 26 April 2021 00:00 | HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK | NAVVIS
Tiltredelse etter avtale. Overlegen vil inngå som en av fire overleger ved avdelingen. Avdelingen er... Foruten overleger er det tre leger i spesialisering, psykologspesialister psykologer, psykiatriske...... | HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK - Mo i Rana

ligner : Overlege


Oslo universitetssykehus HF >> Overlege i Oslo
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF
Utredninger foregår fortrinnsvis ambulant.Overlegen har ansvar for at medisinsk diagnostikk, journalføring og behandling i poliklinikken er i samsvar med gjeldende lover og god klinisk...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo

ligner : Overlege


Helgelandssykehuset >> Overlege i Urologi i Akershus
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Helgelandssykehuset | Helgelandssykehuset
Barn.For nærmere opplysninger om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsoverlege Gunnleiv Birkeland (norsk, engelsk) tlf, 75115124, mobil 48047292, eller overlege og spesialist for urologi...... | Helgelandssykehuset - Hemnes

ligner : Overlege i Urologi


SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK >> Overlege, fast stilling i Hedmark
Monday 26 April 2021 00:00 | SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK | NAVVIS
Og ungdomsposten barn 0. 18 år, barnepoliklinikk og intensiv for nyfødte.Avdelingen har følgende stilling ledig Overlege 100. fast stilling. Ledig f.o.m. 01.09.2021.Dersom det ikke kommer...... | SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK - Elverum

ligner : Overlege, fast stilling


Sørlandet sykehus HF >> Overlege, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Ungdomsklinikken, Arendal, Sørlandet sykehus HF i null
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Sørlandet sykehus HF | Dagens Medisin
Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset. Muligheter for ambulant arbeid. Overlege arbeider i tverrfaglig team...... | Sørlandet sykehus HF - null
VESTRE VIKEN HF RINGERIKE SYKEHUS - ADMINISTRASJON >> Overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Buskerud
Tuesday 27 April 2021 00:00 | VESTRE VIKEN HF RINGERIKE SYKEHUS - ADMINISTRASJON | NAVVIS
Fødeavdelingen har ca 700. 750 fødsler pr. år. Avdelingen har 6 overleger innen obstetrikk gynekologi samt 3 LIS leger. Avdelingen har tre ultralydsjordmødrer. Vi er godkjent for utdanning...... | VESTRE VIKEN HF RINGERIKE SYKEHUS - ADMINISTRASJON - Hønefoss
HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK >> Overlege i gynekologi i Nordland
Thursday 29 April 2021 00:00 | HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK | NAVVIS
Fødeseksjon er det ledig fast stilling som overlege i gynekologi. Tiltredelse etter avtale.Mo i Rana... De vanligste gynekologiske inngrep for benigne lidelser utføres her. Pr i dag går overlegene i 4 delt...... | HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK - Mo i Rana

ligner : Overlege i gynekologi


Helse Stavanger HF >> KOPI AV Overlege i Rogaland
Friday 07 May 2021 00:00 | Helse Stavanger HF | Helse Stavanger HF
I anledning at en av våre to overleger har gått av med pensjon søker vi 100. fast stilling som overlege på LAR Helse Stavanger. poliklinikk LAR 78. LAR Helse Stavanger er organisert under...... | Helse Stavanger HF - Stavanger

ligner : KOPI AV Overlege


Finnmarkssykehuset >> Overlege/Spesialist i psykiatri i Finnmark
Thursday 25 March 2021 00:00 | Finnmarkssykehuset | Finnmarkssykehuset
Vi har ledig 1 x 100. vikariat for psykiater ved VPP Tana!Liker du faglige utfordringer og en spennende arbeidsplass? Da bør du vurdere å komme til oss!Det lyses ut et vikariat på ...... | Finnmarkssykehuset - null

ligner : Overlege/Spesialist i psykiatri


SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK >> Overlege -- Nevrologi i Østfold
Tuesday 27 April 2021 00:00 | SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK | NAVVIS
Ca. 90. av innleggelsene ved nevrologisk avdeling er øyeblikkelig hjelp.Avdelingen har 16 leger i spesialisering, 11 overleger og i tillegg spesialist i klinisk nevrofysiologi. Avdelingen...... | SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK - Grålum

ligner : Overlege -- Nevrologi


Vestre Viken >> Overlege kardiologi i Buskerud
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Vestre Viken | Vestre Viken
Fast, nyopprettet overlegestilling innen kardiologi er ledig. Avdelingen har syv overlegestillinger i... Vaktordninger. Turnusleger, dublert LIS vakt (kveld og natt), generell overlegebakvakt tilstede om...... | Vestre Viken - Drammen

ligner : Overlege kardiologi


Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Helse Møre og Romsdal HF >> Overlege psykiatri i Møre og Romsdal
Thursday 22 April 2021 00:00 | Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Helse Møre og Romsdal HF | NAVVIS
Org. nr. Stillingsident. 4317926119 Presentasjon av stillingen Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledig fast stilling for overlege i psykiatri frå snarast.Døgnbehandling psykisk helse DPS...... | Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Helse Møre og Romsdal HF - Molde

ligner : Overlege psykiatri"Overlege" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (48) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy