Omsorgsarbeider Jobbtilbud i Norge -

Norge > Omsorgsarbeider > 150 resultater funnet.Omsorgsdistrikt Nes - 4x100% stilling som helsefagarbeider | NAV | Hedmark | mandag 14 januar 2019 05:34

Helsefagarbeider - Søndre Nyborg bofellesskap | NAV | Hedmark | onsdag 16 januar 2019 09:52

HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 100 % vikariat | NAV | Vest-Agder | mandag 14 januar 2019 17:32

Helsefagarbeider / fagpersonell til respiratorteam | NAV | Rogaland | tirsdag 15 januar 2019 09:56

Helsefagarbeidere / fagpersonell til respiratorteam | NAV | Rogaland | mandag 14 januar 2019 05:34

Ferievikarer Helse og omsorg - Evje og Hornnes kommune | NAV | Aust-Agder | onsdag 16 januar 2019 09:52

Helsefagarbeider, 70 % fast, Hjemmetjenesten | NAV | Akershus | tirsdag 15 januar 2019 14:03

Hjemmetjenesten Nystrand søker etter helsefagarbeidere/studenter under relevant utdanning - Porsgrunn kommune | NAV | Telemark | onsdag 16 januar 2019 03:20


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Midtre Gauldal Kommune >> Enhet for Pleie og omsorg søker ferievikarer for sommeren 2019 i Midtre Gauldal kommune
tirsdag 18 desember 2018 13:57 | Midtre Gauldal Kommune | Midtre Gauldal Kommune
Midtre Gauldal - kreativ og raus Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en... | Midtre Gauldal Kommune

Sandnes kommune >> Fagarbeider i Sandnes kommune
onsdag 16 januar 2019 03:15 | Sandnes kommune | Sandnes kommune
Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi arbeider med Positiv... | Sandnes kommune
ligner : Fagarbeider
Overhalla Kommune >> Ferievikariat - sommeren 2019 i Norge
fredag 04 januar 2019 12:48 | Overhalla Kommune | Overhalla Kommune
Vi har behov for vikarer for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter, helsesekretærer, aktivitører,... | Overhalla Kommune
ligner : Ferievikariat - sommeren 2019
Porsgrunn Kommune >> Helsefagarbeider 25 %fast og 25% vikariat ved Hjemmetjenesten Nystrand i Porsgrunn
tirsdag 15 januar 2019 18:03 | Porsgrunn Kommune | Porsgrunn Kommune
Hjemmetjenesten Nystrand er en, av tre, hjemmetjenestevirksomheter i Porsgrunn Kommune. Virksomheten består av 5 avdelinger: tre avd for ambulerende... | Porsgrunn Kommune - Porsgrunn

Bergen Kommune, Ladegården sykehjem >> Deltidsstillinger 13-20% faste stillinger og sommerferievikariat i Bergen
onsdag 02 januar 2019 18:01 | Bergen Kommune, Ladegården sykehjem | Bergen Kommune
Arbeidsgiver/arbeidssted: Bergen kommune, Ladegården sykehjem Stilling: Helgevakter, 13-20% faste stillinger og sommervikariat Sted: Ladegården sykehjem,... | Bergen Kommune, Ladegården sykehjem - Bergen

NAV >> Helsefagarbeider, 70% vikariat, Hjemmetjenesten i Akershus
onsdag 09 januar 2019 15:07 | NAV | NAV
Vestby kommune søker hjelpepleier. helsefagarbeider. omsorgsarbeider i 70. vikariat, for perioden 01.02.2019. 31.01.2020 med arbeid hver 3. helg.Hjemmetjenesten yter helse. og omsorgstjenester...... | NAV

ligner : Helsefagarbeider, 70% vikariat, Hjemmetjenesten


NAV >> Helsefagarbeider - Søndre Nyborg bofellesskap i Hedmark
onsdag 16 januar 2019 09:52 | NAV | NAV
Samarbeide med interne og eksterne instanser. Arbeid med kap.9. Kvalifikasjoner. Autorisasjon som helefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Politiattest som ikke er eldre enn 3...... | NAV - Elverum
NAV >> Ferievikariat- sommeren 2019 (helsesekretærer) i Nord-Trondelag
onsdag 09 januar 2019 15:07 | NAV | NAV
Hjemmehjelp). Dagsenter. Overhalla storkjøkken. Overhalla legekontor. Vi har behov for vikarer for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter...... | NAV - Overhalla
NAV >> HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 65 % vikariat i Vest-Agder
mandag 14 januar 2019 17:32 | NAV | NAV
Vi søker en omstillingsdyktig, tydelig, målrettet og strukturert fagperson med følgende kvalifikasjoner. Utdanning. Autorisasjon som helsefagarbeider. hjelpepleier. omsorgsarbeider. Etter...... | NAV
Prima Omsorg AS >> Vi søker omsorgsarbeider til avdelingen i Asker og Bærum
mandag 14 januar 2019 04:51 | Prima Omsorg AS | Prima Omsorg AS
For Prima Omsorg sin avdeling i Asker og Bærum søker vi Omsorgsarbeider til hjemmebasert tjeneste.Å arbeide som omsorgsarbeider i Prima Omsorg innebærer varierte arbeidsoppgaver og...... | Prima Omsorg AS
NAV >> Omsorgsdistrikt Nes - helsefagarbeidere avdeling bofellesska i Hedmark
torsdag 10 januar 2019 02:31 | NAV | NAV
Utføre nødvendig transport av brukere. Kvalifikasjoner. Det kreves autorisasjon som helsefagarbeider hjelpepleier omsorgsarbeider. Skal være kjent med, og gjennomføre oppgaver, i tråd med...... | NAV
NAV >> Ferievikariat- sommeren 2019 (omsorgsarbeidere) i Nord-Trondelag
onsdag 09 januar 2019 15:06 | NAV | NAV
Hjemmehjelp). Dagsenter. Overhalla storkjøkken. Overhalla legekontor. Vi har behov for vikarer for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter...... | NAV - Overhalla
Øyane Alders og Sykehjem >> Er du helsefagarbeider og ønsker å jobbe ved Øyane sykehjem? i Rogaland
mandag 07 januar 2019 20:03 | Øyane Alders og Sykehjem | Jobbsys.no AS
Nå har du muligheten til å jobbe på her på Hundvåg. Er du helsefagarbeider og ønsker å jobbe ved Øyane sykehjem. Øyane sykehjem søker helsefagarbeider omsorgsarbeider til 75. stilling...... | Øyane Alders og Sykehjem - Stavanger
NAV >> HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 100 % vikariat i Vest-Agder
mandag 14 januar 2019 17:32 | NAV | NAV
Vi søker en omstillingsdyktig, tydelig, målrettet og strukturert fagperson med følgende kvalifikasjoner. Utdanning. Autorisasjon som helsefagarbeider. hjelpepleier. omsorgsarbeider. Etter...... | NAV
NAV >> SOMMERVIKARER I OMSORGSTJENESTEN 2019 (Omsorgsarbeider) i Vest-Agder
søndag 06 januar 2019 02:03 | NAV | NAV
Vi har behov for følgende personellgrupper. Sykepleier. sykepleierstudent. Vernepleier. vernepleierstudent. Andre studenter innen helse. omsorg. sosial. Hjelpepleier. Omsorgsarbeider...... | NAV
Sandnes kommune >> Er du helsefagarbeider og klar for nye utfordringer? - Sandnes kommune i Sandnes, Rogaland
onsdag 16 januar 2019 23:56 | Sandnes kommune | lønnen : 338800 - 409200 per year
Veiledning Kvalifikasjoner Autorisert Hjelpepleier / Omsorgsarbeider / Helsefagarbeider Ønskelig med relevant...... | Sandnes kommune - Sandnes, Rogaland
Sandnes kommune >> Fagarbeider i Sandnes, Rogaland
torsdag 17 januar 2019 05:36 | Sandnes kommune
gjøremål Tverrfaglig samarbeid Dokumentasjon Praktiske oppgaver Kvalifikasjoner Hjelpepleier/Omsorgsarbeider...... | Sandnes kommune - Sandnes, Rogaland

ligner : Fagarbeider


Sandnes kommune >> Helsefagarbeider i Sandnes, Rogaland
torsdag 17 januar 2019 02:31 | Sandnes kommune | lønnen : 338800 - 409200 per year
Dokumentasjon Veiledning Kvalifikasjoner Autorisert Hjelpepleier / Omsorgsarbeider / Helsefagarbeider Ønskelig med relevant...... | Sandnes kommune - Sandnes, Rogaland

ligner : Helsefagarbeider


Farsund kommune >> HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 100 % vikariat i Farsund, Vest-Agder
tirsdag 15 januar 2019 23:02 | Farsund kommune
/ omsorgsarbeider Etter- / videreutdanning innen geriatri, veiledning, demens, rehabilitering, palliasjon, psykisk helse er ønskelig...... | Farsund kommune - Farsund, Vest-Agder
Nord-Fron kommune >> 3 x 14 % fast stilling som hjelpepleiar, omsorgsarbeidar eller helsefagarbeidar f.t. ved avd. HDO Heimesjukepleia i Norge
onsdag 16 januar 2019 23:01 | Nord-Fron kommune
Beskrivelse Vi har nå ledig 3 x 14 % fast stilling (helgestillingar) som hjelpepleiar, omsorgsarbeidar eller helsefagarbeidar f.t. ved avd. HDO Heimesjukepleia, Heimetenester, frå 11.03.2019. Stillingane er i turnus med arbeid kvar 3. ...... | Nord-Fron kommune - Norge
Sola kommune - Tananger bo- og hjemmetjenester >> Helsefagarbeider / fagpersonell til respiratorteam i Tananger, Rogaland
onsdag 16 januar 2019 23:53 | Sola kommune - Tananger bo- og hjemmetjenester
Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider Annen utdanning innen helse og omsorg...... | Sola kommune - Tananger bo- og hjemmetjenester - Tananger, Rogaland

ligner : Helsefagarbeider / fagpersonell til respiratorteam


Overhalla kommune >> Ferievikariat- sommeren 2019 (omsorgsarbeidere) i Overhalla, Nord-Trøndelag
onsdag 09 januar 2019 23:39 | Overhalla kommune
Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 26-33 ved: Overhalla sykehjem Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/ hjemmehjelp) Dagsenter Overhalla storkjøkken Overhalla legekon...... | Overhalla kommune - Overhalla, Nord-Trøndelag
Porsgrunn kommune >> Helsefagarbeider 25 %fast og 25% vikariat ved Hjemmetjenesten Nystrand i Porsgrunn, Telemark
torsdag 17 januar 2019 04:17 | Porsgrunn kommune
/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/studenter under relevant utdanning. Autorisasjonsnummer i HPR (helsepersonellregisteret) oppgis...... | Porsgrunn kommune - Porsgrunn, Telemark
Farsund kommune >> HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 65 % vikariat i Farsund, Vest-Agder
tirsdag 15 januar 2019 23:37 | Farsund kommune
: Utdanning Autorisasjon som helsefagarbeider / hjelpepleier / omsorgsarbeider Etter- / videreutdanning innen geriatri...... | Farsund kommune - Farsund, Vest-Agder
Sandnes kommune - Sykehjem Vest >> Er du helsefagarbeider og klar for nye utfordringer? i Sandnes, Rogaland
onsdag 16 januar 2019 23:17 | Sandnes kommune - Sykehjem Vest | lønnen : 338800 - 409200 per year
Veiledning Kvalifikasjoner Autorisert Hjelpepleier / Omsorgsarbeider / Helsefagarbeider Ønskelig med relevant...... | Sandnes kommune - Sykehjem Vest - Sandnes, Rogaland

"Omsorgsarbeider" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (75) | Indeed job search (32) | careerjet job search (43)

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2019

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy