Lege Jobbtilbud i Norge -

Norge > Lege > 50 resultater funnet.Lege i spesialisering | Legegjobber | Vest-Agder | Friday 16 April 2021 00:00

LIS-lege | STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS BUP BRYNE | Rogaland | Wednesday 20 January 2021 00:00

Lege søkes til sykehjem i Oslo i sommer | Dedicare SE | Oslo | Monday 12 April 2021 00:00

Lege i spesialisering, psykiatri | HELSE FONNA HF FOLGEFONN DPS RUSBEHANDLING VALEN | Hordaland | Thursday 21 January 2021 00:00

Lege i spesialisering i medisinsk genetikk - fast stilling | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS | Hordaland | Monday 03 May 2021 00:00

Lege i spesialisering / LIS 1 - vikariat | SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK | Telemark | Monday 03 May 2021 00:00

Lege | HELSE BERGEN HF SKADEPOLIKLINIKKEN BERGEN HELSEHUS | Hordaland | Friday 29 January 2021 00:00

Lege i spesialisering | HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER | Nord-Trondelag | Thursday 21 January 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ >> Lege søkes til senter for sykelig overvekt og diabetespoliklinikk i Nordland
Monday 26 April 2021 00:00 | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ | NAVVIS
L og RSSO er samlokalisert i nye lokaler og består av medisinske leger, gastrokirurger... vikariat som lege av 1 års varighet ved seksjon for sykelig overvekt og diabetespoliklinikk. Oppstart...... | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ - Bodø
Oslo universitetssykehus HF >> Lege i spesialisering (generell kirurgi/ gastroenterologisk kirurgi) i Oslo
Monday 03 May 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF
Arbeidsoppgaver Det vil bli forventet at man tar del i avdelingens utdannings. og forskningsaktiviteter. Stillingen innebærer p.t. deltagelse i gjeldende vaktordninger på Ullevål o...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo
NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - GRAVDAL >> Lege i spesialisering i generell kirurgi ved Kirurgisk klinikk avd. Lofoten i Nordland
Tuesday 04 May 2021 00:00 | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - GRAVDAL | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Nordlandssykehuset HF har ledig vikariat for lege i spesialisering ved... hjelpepleier og merkantilt personell. Vi har i dag 2 leger i spesialisering i vår klinikk i Lofoten og...... | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - GRAVDAL - Gravdal
Stavanger legevakt: Voldtektsmottaket >> Lege ved voldtektsmottaket i sør-Rogaland i Rogaland
Thursday 22 April 2021 00:00 | Stavanger legevakt: Voldtektsmottaket | Stavanger Kommune
Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola... Stavanger legevakt består av fengselshelsetjenesten, kriseteam, voldtektsmottaket, psykiatrisk...... | Stavanger legevakt: Voldtektsmottaket - Stavanger
Legegjobber >> Lege i spesialisering i Vest-Agder
Friday 16 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
ArbeidsoppgaverDiagnostisering, utredning og behandling av voksne og unge med avhengighetslidelse og komorbiditet i poliklinikk og døgnbehandling.Selvstendig arbeid under veilednin...... | Legegjobber - null

ligner : Lege i spesialisering


Legegjobber >> Lege i Spesialisering innan Barnemedisin i Møre og Romsdal
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
Vi søkjer etter vaktkompetent Lege i spesialisering innan barnemedisin, med oppstart snarast etter avtale. Stillingen inneber arbeid i sengepost ogpoliklinikk for barn og unge på dagtid...... | Legegjobber - null
Oslo universitetssykehus HF >> Lege i spesialisering i Oslo
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF
Arbeidsoppgaver Lege som tilsettes vil ha som sine arbeidsoppgaver å delta i den daglige driften av... Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som lege og godkjente læringsmål i...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo

ligner : Lege i spesialisering


Legegjobber >> Lege i spesialisering 2 i Hordaland
Monday 26 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
ArbeidsoppgaverStillingen innebærer postarbeid, vakt dagtid eller natt og poliklinikk.Plikt til deltagelse i gjeldende primærvaktsordning, som ved utlysningstidspunktet er 30 delt....... | Legegjobber - Bergen

ligner : Lege i spesialisering 2


Legegjobber >> Lege i spesialisering i psykiatri  i Nord-Trondelag
Monday 26 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
..som legeGodkjent medisinsk embetseksamen eller tilsvarendeHar gjennomført LIS1 tjeneste. gjennomført studiet.Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.Personlige...... | Legegjobber - null
Oslo universitetssykehus HF >> Lege i spesialisering (barne- og ungdomspsykiatri) i Oslo
Tuesday 04 May 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Jucan
Vi er ca 300 ansatte og er lokalisert på Sogn, i Nydalen og på Mortensrud. Vi har en etablert rotasjonsordning for leger i spesialisering, slik at hele spesialiseringen kan gjennomføres på...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo
Stavanger Kommune >> Lege til vikariat ved Stavanger Øyeblikkelig hjelp, Stokka sykehjem - Stavanger kommune i Rogaland
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Stavanger Kommune | Stavanger Kommune
Vi søker lege til vikariat ved Stavanger Øyeblikkelig hjelp fra 01.06.2021. 30.09.2022. Stavanger... Det er to hele legestillinger tilknyttet sengeposten, og det er i tillegg to leger i deltidsstillinger...... | Stavanger Kommune - Stavanger
Alfa Kurs Og Behandlingssenter As >> Lege i rusomsorgen i Vestfold
Monday 15 March 2021 00:00 | Alfa Kurs Og Behandlingssenter As | NAVVIS
Er du lege og søker nye utfordringer?Vi trenger tilsynslege her på Alfa kurs og behandlingssenter... Lege, allmenn eller spesialist.Ta kontakt for mer informasjon ang stillingen...... | Alfa Kurs Og Behandlingssenter As - Andebu

ligner : Lege i rusomsorgen


Sykehuset i Vestfold >> Lege i spesialisering i null
Friday 30 April 2021 00:00 | Sykehuset i Vestfold | Sykehuset i Vestfold
Leger uansett bakgrunn og erfaring er velkomne til å søke. Personlig egnethet for stillingen vil ha... 0a grunnet arbeid med barn. Kvalifikasjoner Det forutsettes norsk autorisasjon som lege Det forutsettes...... | Sykehuset i Vestfold - null

ligner : Lege i spesialisering


SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND >> Lege i spesialisering i Vest-Agder
Monday 03 May 2021 00:00 | SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Kvinneklinikken ved Sørlandets sykehus, Kristiansand er landsdelens største gyn føde avdeling med ca 1800 fødsler, 5000 innleggelser og ca 19 000 polikli...... | SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND - Kristiansand

ligner : Lege i spesialisering


Larvik kommune >> ALIS lege i Oslo
Monday 26 April 2021 00:00 | Larvik kommune | Jucan
En fastlønnet utdanningsstilling som ALIS lege er ledig i Larvik kommune med oppstart 1. september 2021... ALIS legen vil få veiledning og supervisjon for perioden, og vil ha mulighet for å delta i ukentlige...... | Larvik kommune - Oslo

ligner : ALIS lege


Legegjobber >> Lege Palliativt team Lillehammer - fast 50% i Oslo
Friday 16 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
For palliasjonsfagetØnskelig med klinisk spesialitet, men søkere med kort tid til oppnådd spesialitet og LIS leger med relevant erfaring vil også bli vurdert.Søkere må beherske et...... | Legegjobber - null
Sykehuset Østfold >> Lege i spesialisering – Indremedisin i Ostfold
Friday 16 April 2021 00:00 | Sykehuset Østfold | Sykehuset Østfold
Vi har ledig 2 x 100. stillinger, vikariater med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Sykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansat...... | Sykehuset Østfold - null

ligner : Lege i spesialisering – Indremedisin


Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal >> Ferievikar - Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder i Aust-Agder
Wednesday 07 April 2021 00:00 | Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal | NAVVIS
Org. nr. 988745510 Stillingsident. 4327173025 Presentasjon av stillingen Avdeling for rus. og avhengighetsbeahndling (ARA) i Arendal har behov for ferievikarer i perioden. søkere b...... | Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal - null
NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ >> Lege i spesialisering, Nevrologi i Nordland
Monday 03 May 2021 00:00 | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ | NAVVIS
Det er egen seksjon for klinisk nevrofysiologi med seksjonsoverlege og en stilling for lege i... Avdelingen har for tiden 10 overlegestillinger og utvider til 10 leger i spesialisering...... | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ - Bodø

ligner : Lege i spesialisering, Nevrologi


LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER >> ALIS lege i Vestfold
Monday 26 April 2021 00:00 | LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER | NAVVIS
Presentasjon av stillingen En fastlønnet utdanningsstilling som ALIS lege er ledig i Larvik kommune med... ALIS legen vil få veiledning og supervisjon for perioden, og vil ha mulighet for å delta i ukentlige...... | LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER - Larvik

ligner : ALIS lege


Sykehuset i Vestfold >> Lege i spesialisering 2/3, rus- og avhengighetsmedisin i null
Wednesday 05 May 2021 00:00 | Sykehuset i Vestfold | Sykehuset i Vestfold
Og avhengighetsmedisin. Vi ønsker at lege i spesialisering i utdanningsstilling skal være en viktig... og avhengighetsmedisin, og av leger som trenger ett års sykehustjeneste til andre spesialiteter...... | Sykehuset i Vestfold - null
Legegjobber >> ALIS lege i null
Monday 26 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
Arbeidsoppgaver Ansvar for den medisinske behandlingen av pasientene i definert avdeling ved institusjon eller helsestasjon Ansvar i rolle som ALIS lege i uselekterte praksis, med det rammer og...... | Legegjobber - null

ligner : ALIS lege


Sykehuset i Vestfold >> Lege i spesialisering - Psykiatri i null
Friday 23 April 2021 00:00 | Sykehuset i Vestfold | Sykehuset i Vestfold
75 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte,inklusiv 28 overleger og 13 leger ispesialisering, samt 37... faste stillinger som lege i spesialisering. Psykiatri.Tiltredelse etter avtale. Seksjonstilhørighet vil...... | Sykehuset i Vestfold - null
Sørlandet sykehus HF >> Lege i spesialisering i Oslo
Tuesday 04 May 2021 00:00 | Sørlandet sykehus HF | Jucan
Hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt Kvalifikasjoner Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.Fullført 18 måneders turnus LIS1...... | Sørlandet sykehus HF - Oslo

ligner : Lege i spesialisering


ADECCO NORGE AS AVD TRONDHEIM >> Lege søkes til legekontor på Røros i Sor-Trondelag
Monday 26 April 2021 00:00 | ADECCO NORGE AS AVD TRONDHEIM | NAVVIS
Adecco, RørosLege søkes til legekontor på RørosVi søker to leger til legekontor på RørosBrenner du for å hjelpe andre og ønsker nye utfordringer som lege? Vi har den rette jobben for...... | ADECCO NORGE AS AVD TRONDHEIM - Røros

"Lege" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (50) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy