Jurist Jobbtilbud i Norge -

Norge > Jurist > 34 resultater funnet.Rådgiver/seniorrådgiver (jurist) | PLAN- OG BYGNINGSETATEN | Oslo | Thursday 18 February 2021 00:00

Fagdirektør - jurist - arbeidsrett | BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Oslo | Friday 05 February 2021 00:00

Jurist (førstekonsulent/rådgiver) – jordvern og eiendomslovgivning landbruk | LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO | Oslo | Friday 29 January 2021 00:00

Engasjert og dyktig jurist til samfunnsaktuell innsatsgruppe på Lillestrøm | SKATTEETATEN LILLESTRØM | Akershus | Wednesday 20 January 2021 00:00

Fast stilling som jurist (førstekonsulent/rådgiver) | LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO | Oslo | Wednesday 17 February 2021 00:00

Jurist | DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD STANDARDISERING | Sør-Trøndelag | Wednesday 20 January 2021 00:00

Personvernombud - jurist | NES KOMMUNE SERVICETORGET | Akershus | Friday 29 January 2021 00:00

Jurist - førstekonsulent/rådgiver - vikariat | ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER | Rogaland | Wednesday 03 February 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET >> Jurist - førstekonsulent/rådgiver (vikariat) i Oslo
Monday 22 February 2021 00:00 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | NAVVIS
Bufdir, OsloJurist. førstekonsulent rådgiver (vikariat)Hva får du jobbe med hos oss?Dersom du ønsker å opparbeide deg nyttig saksbehandlererfaring med meningsfylte arbeidsoppgaver,...... | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET - Oslo
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK >> Jurist - rådgiver i Finnmark
Wednesday 20 January 2021 00:00 | STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | NAVVIS
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, VadsøJurist. rådgiverOm stillingen ArbeidsoppgaverKontorsted for stillingen er Vadsø.Hos oss blir du en del av et team på tretten, seks kolleg...... | STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK - Vadso

ligner : Jurist - rådgiver


PLAN- OG BYGNINGSETATEN >> Rådgiver/seniorrådgiver (jurist) i Oslo
Thursday 18 February 2021 00:00 | PLAN- OG BYGNINGSETATEN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen av Oslo by?Vil du skaff...... | PLAN- OG BYGNINGSETATEN - Oslo
LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO >> Jurist (førstekonsulent/rådgiver) – jordvern og eiendomslovgivning landbruk i Oslo
Friday 29 January 2021 00:00 | LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO | NAVVIS
Landbruksdirektoratet, OsloJurist (førstekonsulent rådgiver). jordvern og eiendomslovgivning landbrukOm arbeidsområdetSeksjon arealforvaltning har et ledig svangerskapsvikariat fra...... | LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO - Oslo
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET >> Bolig- og bygningsavdelingen søker avdelingsdirektør (jurist) i Oslo
Monday 25 January 2021 00:00 | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET | NAVVIS
Kommunal. og moderniseringsdepartementet, OsloBolig. og bygningsavdelingen søker avdelingsdirektør (jurist)Om stillingenBoligjuridisk seksjon har ansvar for å sikre balansert regul...... | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET - Oslo
NES KOMMUNE SERVICETORGET >> Personvernombud - jurist i Akershus
Friday 29 January 2021 00:00 | NES KOMMUNE SERVICETORGET | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vi du være med på å styrke arbeidet med personvern i fire kommuner på Øvre Romerike?Nes, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum kommuner søker nå etter en fag...... | NES KOMMUNE SERVICETORGET - Årnes

ligner : Personvernombud - jurist


NAVVIS >> Jurist i Hordaland
Friday 26 February 2021 00:00 | NAVVIS | NAVVIS
Fiskeridirektoratet, BergenJuristOm stillingenPersonal og organisasjonsutviklingsstaben består av 7 personer og jobber med alt fra rekruttering til utbetaling av lønn. PO staben lø...... | NAVVIS - Bergen

ligner : Jurist


ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER >> Jurist - førstekonsulent/rådgiver - vikariat i Rogaland
Tuesday 23 February 2021 00:00 | ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER | NAVVIS
Rogaland friomsorgskontor, StavangerJurist. førstekonsulent rådgiver. vikariatOm stillingen Ved Rogaland friomsorgskontor er det fra midten av mars, senest 1. april 2021 ledig 100....... | ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER - Stavanger
PLAN- OG BYGNINGSETATEN >> Seniorrådgiver (jurist) i Oslo
Sunday 14 February 2021 00:00 | PLAN- OG BYGNINGSETATEN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Er du jurist og vil jobbe i Norges største fagmiljø innen byutvikling, plan. og bygningsrett?Som jurist hos oss får du mulighet til å bidra til utvikling...... | PLAN- OG BYGNINGSETATEN - Oslo
ETAT FOR HELSETJENESTER >> Jurist i Hordaland
Monday 25 January 2021 00:00 | ETAT FOR HELSETJENESTER | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Etat for vurdering og rehabilitering er en av fire etater i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.Etaten har ansvar for vurderingskontorene som...... | ETAT FOR HELSETJENESTER - Bergen

ligner : Jurist


ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN >> Er du en dyktig jurist med interesse for trygd og forvaltning? i Oslo
Wednesday 17 February 2021 00:00 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Ytelsesavdelingen i Arbeid og velfersdirektoratet søker dyktige jurister med god kunnskap om trygd og forvaltning! Dere vet hvor viktige områdene er for ...... | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN - Oslo
SANDEFJORD KOMMUNE SENTRALE STABS- OG STØTTEFUNKSJONER AVD SANDEFJORD >> HR rådgiver - jurist i Vestfold
Tuesday 02 February 2021 00:00 | SANDEFJORD KOMMUNE SENTRALE STABS- OG STØTTEFUNKSJONER AVD SANDEFJORD | NAVVIS
Sandefjord kommune, SandefjordHR rådgiver. juristOrg.nr. Stillingsident. Presentasjon av stillingen. Seksjon Organisasjon og HR er en profesjonell støttefunksjon og skal være leder...... | SANDEFJORD KOMMUNE SENTRALE STABS- OG STØTTEFUNKSJONER AVD SANDEFJORD - Sandefjord
NAVVIS >> Rådgivar/seniorrådgivar - jurist i Møre og Romsdal
Friday 29 January 2021 00:00 | NAVVIS | NAVVIS
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, MoldeRådgivar seniorrådgivar. juristVi søker etter nye medarbeidararI oppvekst. og utdanningsavdelinga er det ledig to faste stillingar som rådg...... | NAVVIS - Molde
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN >> Er du jurist og har lyst til å jobbe med store muligheter og utfordringer innenfor digitalisering? i Oslo
Wednesday 03 February 2021 00:00 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Datadrevet tjenesteutvikling er et viktig satsningsområde for NAV fremover og vi er nå ute etter deg som er opptatt av digitalisering, verdiskapning, ver...... | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN - Oslo
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET >> Avdelingsdirektør for barnerett (jurist) i Oslo
Monday 15 February 2021 00:00 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | NAVVIS
Bufdir, OsloAvdelingsdirektør for barnerett (jurist)Hva får du jobbe med hos oss?Om du, som oss, synes barnerettsområdet er viktig og engasjerende, kan det vel knapt tenkes en mer ...... | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET - Oslo
LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO >> Fast stilling som jurist (førstekonsulent/rådgiver) i Oslo
Wednesday 17 February 2021 00:00 | LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO | NAVVIS
Landbruksdirektoratet, OsloFast stilling som jurist (førstekonsulent rådgiver)Om arbeidsområdetVi søker en engasjert og dyktig medarbeider som ønsker å jobbe i et spennende miljø i...... | LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO - Oslo
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET >> Bolig- og bygningsavdelingen søker jurist (seniorrådgiver) i Oslo
Tuesday 23 February 2021 00:00 | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET | NAVVIS
Kommunal. og moderniseringsdepartementet, OsloBolig. og bygningsavdelingen søker jurist (seniorrådgiver)Om stillingenVi søker en medarbeider med faglig interesse for boligjuss som ...... | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET - Oslo
NAVVIS >> Jurist (rådgiver/seniorrådgiver) i Oslo
Saturday 20 February 2021 00:00 | NAVVIS | NAVVIS
Samferdselsdepartementet, OsloJurist (rådgiver seniorrådgiver)Om EierstyringsenhetenEierstyringsenhetens hovedoppgave er å utøve en profesjonell eierskapsforvaltning overfor de sel...... | NAVVIS - Oslo
MATTILSYNET LOKASJON BRUMUNDDAL >> Fast stilling som jurist i Hedmark
Wednesday 10 February 2021 00:00 | MATTILSYNET LOKASJON BRUMUNDDAL | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Region Øst består at 7 avdelinger med til sammen 184 ansatte. Stillingen vil bli plassert i Brumunddal og du vil ha tett samarbeid med våre andre juriste...... | MATTILSYNET LOKASJON BRUMUNDDAL - Brumunddal

ligner : Fast stilling som jurist


NEAVA RETTSHJELP AS >> Jurist / Advokat / Jusstudenter søkes til NEAVA Rettshjelp i null
Sunday 07 February 2021 00:00 | NEAVA RETTSHJELP AS | NAVVIS
Neava Rettshjelp As, Tromsø, Nordreisa, Troms og FinnmarkJurist. Advokat. Jusstudenter søkes til NEAVA RettshjelpTrives du å jobbe både selvstendig og i team? Ønsker du å utvikle d...... | NEAVA RETTSHJELP AS - null
Region Øst >> Fast stilling som jurist i Hedmark
Wednesday 10 February 2021 00:00 | Region Øst | NAVVIS
Org. nr. Stillingsident. 4345631948 Presentasjon av stillingen Region Øst består at 7 avdelinger med til sammen 184 ansatte. Stillingen vil bli plassert i Brumunddal og du vil ha t...... | Region Øst - Brumunddal

ligner : Fast stilling som jurist


BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET >> Fagdirektør - jurist - arbeidsrett i Oslo
Tuesday 23 February 2021 00:00 | BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | NAVVIS
Barne. og familiedepartementet, OsloFagdirektør. jurist. arbeidsrettOm stillingaVi søkjer etter fagdirektør (jurist) til seksjon for personal. og organisasjonsutvikling. Seksjonen ...... | BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET - Oslo
NAV KONTROLL ØST >> Rådgiver - jurist i Oslo
Wednesday 10 February 2021 00:00 | NAV KONTROLL ØST | NAVVIS
Presentasjon av stillingen NAV Kontroll øst er en av tre regionale kontrollenheter underlagt NAV Kontroll. Enheten forebygger, avdekker, utrederog anmelder trygdesvindel. Vårt geog...... | NAV KONTROLL ØST - Oslo

ligner : Rådgiver - jurist


DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD STANDARDISERING >> Jurist i Sør-Trøndelag
Wednesday 20 January 2021 00:00 | DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD STANDARDISERING | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Har du stor interesse for helsedata og ønsker å jobbe med juridiske problemstillinger knyttet til behandling av søknader om tilgang til helsedata? Vi søk...... | DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD STANDARDISERING - Trondheim

ligner : Jurist


STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN AV OSLO >> Jurist - rådgiver/seniorrådgiver i Oslo
Tuesday 09 February 2021 00:00 | STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN AV OSLO | NAVVIS
Statsforvalteren i Oslo og Viken, OsloJurist. rådgiver seniorrådgiverOm stillingeneDet er ledig en fast stilling og inntil tre årsvikariater som rådgiver (kode 1434). seniorrådgive...... | STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN AV OSLO - Oslo

"Jurist" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (34) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy