Jordmor Jobbtilbud i Norge -

Norge > Jordmor > 35 resultater funnet.Jordmor med ultralydkompetanse | Oslo universitetssykehus HF | Oslo | Tuesday 04 May 2021 00:00

Jordmor | LILLESAND KOMMUNE HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTE | Aust-Agder | Tuesday 27 April 2021 00:00

Bemanningsenheten ser etter deg som er JORDMOR og ønsker å jobbe på Drammen sykehus i sommer | Bemanningsenheten, Vestre Viken HF | Buskerud | Thursday 29 April 2021 00:00

Jordmor | Lillesand kommune | Oslo | Tuesday 27 April 2021 00:00

Jordmor. 100% faste stillingar | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS | Hordaland | Friday 23 April 2021 00:00

Ultralydutdannelse jordmor 2022 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo | Tuesday 27 April 2021 00:00

Jordmor ved Barselseksjonen, Fødeavdelingen: 100 % vikariat | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM | Sør-Trøndelag | Friday 30 April 2021 00:00

Jordmor | Sunnfjord kommune Helsestasjonen | Sogn og Fjordane | Thursday 29 April 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJONER FOR SENTRALADMINISTRASJON >> Jordmor - 20 % prosjektstilling - helsevern for barn og unge i Ostfold
Friday 30 April 2021 00:00 | FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJONER FOR SENTRALADMINISTRASJON | NAVVIS
Helsestasjonene i Fredrikstad kommune er ammekyndige helsestasjoner.Prosjektstilling jordmor er... vikariat som jordmor ut 2023.KvalifikasjonerOffentlig godkjent jordmor.Ønskede...... | FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJONER FOR SENTRALADMINISTRASJON - Fredrikstad
LILLESAND KOMMUNE HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTE >> Jordmor i Aust-Agder
Tuesday 27 April 2021 00:00 | LILLESAND KOMMUNE HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTE | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Kommunen har fått midler til å styrke jordmortjenesten og vi har nå en 70... midlertidig ledig stilling hos oss fra 01.08.2021 31.07.2022.Jordmorstillingen er organisert i...... | LILLESAND KOMMUNE HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTE - Lillesand

ligner : Jordmor


Dedicare SE >> Jordmor Haukeland Universitetssykehus Bergen i Hordaland
Thursday 22 April 2021 00:00 | Dedicare SE | Dedicare SE
KvalifikasjonerNorsk autorisasjon Det foretrekkes 2 års erfaring som jordmorSTAN sertifiseringErfaring fra fødeavdeling med over 1500 fødsler årBeherske et nordisk språk flytende, både...... | Dedicare SE - Bergen

ligner : Jordmor Haukeland Universitetssykehus Bergen


HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS >> Jordmor. 100% faste stillingar i Hordaland
Friday 23 April 2021 00:00 | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS | NAVVIS
Fødande og barselkvinnerRettleiing av "nybakte foreldre"Rettleiing av jordmorstudentar. sjukepleiarstudentar og medisinarstudentarOppfølging av nyfødde i perinatalperiodenVarierande...... | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS - Bergen

ligner : Jordmor. 100% faste stillingar


Randstad >> Er du jordmor og planlegger sommeren 2021 i Nordland? Ta kontakt med oss i null
Sunday 28 February 2021 00:00 | Randstad | Randstad
Vi søker 1 flink jordmor for å jobbe ved sykehus i Mo i Rana. Ønsker du nye utfordringer som jordmor... gravide, fødende, barsel og gynekologi kvalifikasjoner HPR nummer som sykepleier og jordmor...... | Randstad - null
St. Olavs hospital >> Jordmor ved Barselseksjonen, Fødeavdelingen: 100 % vikariat i Oslo
Friday 30 April 2021 00:00 | St. Olavs hospital | Jucan
Vikariat som jordmor i perioden 1.5.21. 31.12.21, med mulighet for forlengelse. Sykepleier kan søke og... Våre verdier er trygghet, respekt og kvalitet. Arbeidsoppgaver Jordmorfaglige arbeidsoppgaver knyttet...... | St. Olavs hospital - Oslo
Dedicare SE >> Jordmor – Stord Sjukehus – juli / august 2021 i Hordaland
Friday 16 April 2021 00:00 | Dedicare SE | Dedicare SE
KvalifikasjonerAutorisert jordmorErfaring fra fødeavdelingTrygg på sutureringBeherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftligOppdatert HLR kursDu må kunne jobbe selvstendig med...... | Dedicare SE - null
Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, seksjon svangerskap, Observasjonspost for gravide, Ullevål sykehus >> Jordmor 80% fast stilling, Obsposten for gravide, Fødeavdelingen, Ullevål sykehus i Oslo
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, seksjon svangerskap, Observasjonspost for gravide, Ullevål sykehus | NAVVIS
Fast jordmorstilling, fra 23.08.2021. Stillingen har 3 delt turnus med vakt hver 3. helg. Faglig stort... 0a vil det bli fremsatt krav om politiattestArbeidsoppgaverAnsvarlig for jordmorfaglige arbeidsoppgaver...... | Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, seksjon svangerskap, Observasjonspost for gravide, Ullevål sykehus - Oslo
HELSEFREMMENDE TJENESTER 0-100 AVD ADMINISTRASJON >> Jordmor i Buskerud
Monday 26 April 2021 00:00 | HELSEFREMMENDE TJENESTER 0-100 AVD ADMINISTRASJON | NAVVIS
År som dekker Drammen kommune, disse er lokalisert ute i ulike kommunedeler og jordmortjenesten er... For oss er de ansatte en viktig ressurs. Når du begynner som jordmor hos oss så vil du oppleve en...... | HELSEFREMMENDE TJENESTER 0-100 AVD ADMINISTRASJON - Drammen

ligner : Jordmor


HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK >> Jordmor- vikariat i Nordland
Tuesday 27 April 2021 00:00 | HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen På fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har vi nå ledig stilling for jordmor i 100. vikariat ut september 2022, med mulighet for forlengelse...... | HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK - Sandnessjøen

ligner : Jordmor- vikariat


Sunnfjord kommune Helsestasjonen >> Jordmor i Sogn og Fjordane
Thursday 29 April 2021 00:00 | Sunnfjord kommune Helsestasjonen | NAVVIS
,8 fast stilling som jordmor. Vi har jordmortilbod i dei ulike avdelingane i kommunen.Vi har ledig... fast stilling som jordmorArbeidsstad er for tida Helsestasjonen, avd Førde, Sunnfjord Rådhus...... | Sunnfjord kommune Helsestasjonen - Førde

ligner : Jordmor


TRYSIL KOMMUNE HELSE - ADMINISTRASJON >> Jordmor 100 % vikariat i Hedmark
Tuesday 27 April 2021 00:00 | TRYSIL KOMMUNE HELSE - ADMINISTRASJON | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Ledig stilling. jordmor. 100. vikariat. svangerskapsomsorgenOm sektoren... og skolehelsetjenesten og består av 1,9 årsverk jordmor. Totalt har helsestasjonstjenesten 7,56...... | TRYSIL KOMMUNE HELSE - ADMINISTRASJON - Trysil

ligner : Jordmor 100 % vikariat


Fødeavdelingen Vesterålen, Nordlandssykehuset HF >> Jordmor 100% fast stilling i Nordland
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Fødeavdelingen Vesterålen, Nordlandssykehuset HF | NAVVIS
Bakvakter vil være innbakt i arbeidsplanen din.Hos oss vil du få jobbe med svangerskapsomsorg, i fødsler og i barseltid.ArbeidsoppgaverDu vil jobbe som jordmor i fødeavdeling...... | Fødeavdelingen Vesterålen, Nordlandssykehuset HF - Stokmarknes

ligner : Jordmor 100% fast stilling


AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK >> Jordmor i Akershus
Friday 30 April 2021 00:00 | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK | NAVVIS
Du vil jobbe på lik linje med jordmødrene som er ansatte i Kvinneklinikken.KvalifikasjonerAutorisert jordmorGode norskkunnskaper skriftlig og muntligGode IKT kunnskaper, gjerne kjennskap til...... | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK - Lørenskog

ligner : Jordmor


Kvinneklinikken, St. Olavs hospital >> Føde Observasjon ved Fødeavdelingen, søker jordmor i 70% stilling, vikariat, p.t. nattstilling i Sør-Trøndelag
Wednesday 28 April 2021 00:00 | Kvinneklinikken, St. Olavs hospital | NAVVIS
Ansatte ved de to avdelingene samarbeider tett.ArbeidsoppgaverJordmorfaglige arbeidsoppgaver knyttet til svangerskap, fødsel og barseltidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som jordmorMå...... | Kvinneklinikken, St. Olavs hospital - Trondheim
HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS >> Sommarvikariat som jordmor i Hordaland
Friday 23 April 2021 00:00 | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS | NAVVIS
Det er fint om du oppgjer i søknaden kva periode du kan jobbe.Det er krav om dokumentert autorisasjon som jordmor i Noreg. Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk, både...... | HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS - Bergen

ligner : Sommarvikariat som jordmor


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK >> Jordmor med ultralydkompetanse 60% fast stilling fra 1.8.2021, Ullevål i Oslo
Tuesday 04 May 2021 00:00 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Er du jordmor med ultralydkompetanse og ønsker en aktiv og trivelig... Fødeavdeling i OUS, Svangerskapspoliklinikken, Ullevål sykehus? Vi søker jordmor med...... | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK - Oslo
FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS >> Jordmor i Finnmark
Tuesday 27 April 2021 00:00 | FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vi har ledig 2 x 100. vikariat for jordmor, med varighet til og med 28.08... da er dette noe for deg!Hos oss vil du få jobbe med hele bredden av jordmorfaget i en avdeling med godt...... | FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS - Hammerfest

ligner : Jordmor


Randstad >> Vi søker jordmor til Trondheim i sommer. Har du 3 uker eller mer til rådighet? Sommerbonus vil bli gitt i Sor-Trondelag
Tuesday 02 February 2021 00:00 | Randstad | Randstad
Sommerbonus vil bli gitt! Ønsker du nye utfordringer som jordmor og nysgjerrig på hvordan det er å... Opplæring. 1. 2 opplæringsvakter på dagtid. Jordmor vil jobbe på fødeavdelingen og følge opp...... | Randstad - Trondheim
Vestre Viken >> JORDMOR ønskes til Bærum sykehus Vestre Viken- Sommer 2021 i Akershus
Monday 03 May 2021 00:00 | Vestre Viken | Vestre Viken
Du er den omsorgsfulle, fleksible og kompetente jordmoren som kan jobbe til 100. vikariater i sommer fra... Hvis du er jordmorstudent, er du også velkommen til å søke!Det tilbys opplæringsvakter i god tid...... | Vestre Viken - Sandvika
ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM >> Jordmor ved Barselseksjonen, Fødeavdelingen: 100 % vikariat i Sør-Trøndelag
Friday 30 April 2021 00:00 | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM | NAVVIS
Vikariat som jordmor i perioden 1.5.21. 31.12.21, med mulighet for forlengelse.Sykepleier kan søke og bli vurdert.Stillingen innebærer 3 delt turnus med arbeid hver 3.helg.Tiltredelse etter...... | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM - Trondheim
NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES >> Jordmor 100% fast stilling i Nordland
Wednesday 28 April 2021 00:00 | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES | NAVVIS
Bakvakter vil være innbakt i arbeidsplanen din.Hos oss vil du få jobbe med svangerskapsomsorg, i fødsler og i barseltid.ArbeidsoppgaverDu vil jobbe som jordmor i fødeavdeling...... | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES - Stokmarknes

ligner : Jordmor 100% fast stilling


Sengepost føde/gyn, Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset HF >> Jordmor i Finnmark
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Sengepost føde/gyn, Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset HF | NAVVIS
383048926 Presentasjon av stillingen Vi har ledig 2 x 100. vikariat for jordmor, med varighet til og... da er dette noe for deg!Hos oss vil du få jobbe med hele bredden av jordmorfaget i en avdeling med godt...... | Sengepost føde/gyn, Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset HF - Hammerfest

ligner : Jordmor


Vestre Viken >> Jordmor - føde og barsel i Akershus
Friday 23 April 2021 00:00 | Vestre Viken | Vestre Viken
Vi har kultur forgodt samarbeid i jordmorgruppen, og har også et tett tverrfaglig samarbeid medleger... Vi kan tilby 50. 100. fast stilling som jordmor, og ønsker flest mulig jordmødre i store...... | Vestre Viken - Sandvika
Lillesand kommune >> Jordmor i Oslo
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Lillesand kommune | Jucan
Kommunen har fått midler til å styrke jordmortjenesten og vi har nå en 70. midlertidig ledig stilling... Jordmorstillingen er organisert i helsestasjonen som er en av tre avdelinger (helsestasjon...... | Lillesand kommune - Oslo

ligner : Jordmor"Jordmor" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (35) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy