Forsker Jobbtilbud i Norge -

Norge > Forsker > 27 resultater funnet.SINTEF Community søker forsker og utvikler | Digital transformasjon BAE | SINTEF Community | Sor-Trondelag | Thursday 08 April 2021 00:00

Forsker | Oslo universitetssykehus HF | Oslo | Thursday 08 April 2021 00:00

Sivilingeniør/Forsker | Bygningsfysikk | Sintef | Sor-Trondelag | Friday 26 March 2021 00:00

Forsker II/forsker III i Tekstutvinning av siteringsnettverk basert på dyp læring | OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET | Oslo | Friday 26 March 2021 00:00

Forsker | Bærekraftige forretningsmodeller i Bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen | SINTEF Community Fylke | Sor-Trondelag | Thursday 01 April 2021 00:00

Forsker, postdoktorstipendiat | Forskningsenheten/ARA FOU , Sørlandet sykehus HF og SERAF UiO | Oslo | Wednesday 07 April 2021 00:00

Forsker innen ålegras-økologi og habitatkartlegging | Havforskningsinstituttet | Aust-Agder | Friday 09 April 2021 00:00

Forsker innen bioinformatikk/molekylærbiologi | FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN | Oslo | Wednesday 07 April 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK >> Forsker i Oslo
Friday 22 January 2021 00:00 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Det lyses ut en 4 måneders forskerstilling i 100. i forskningsprosjekt med... Forsker i den aktuelle stillingen vil ha ansvar for analyser av kostnadseffektivitet i prosjektet...... | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK - Oslo

ligner : Forsker


Sintef >> Forsker innen termiske prosesser i sjømatindustrien i Sor-Trondelag
Friday 26 March 2021 00:00 | Sintef | Sintef
Gruppen består av forskere med bakgrunn fra kybernetikk, fysikk, bioteknologi, matvitenskap... Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor etter en forsker med...... | Sintef - Trondheim
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PREHOSPITAL KLINIKK AMBULANSE STAVANGER >> Forsker i Rogaland
Wednesday 27 January 2021 00:00 | STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PREHOSPITAL KLINIKK AMBULANSE STAVANGER | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) er opprettet av Helse Vest RHF og lagt til Helse Stavanger HF. RAKOS skal utvikle, forene og spre kompe...... | STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PREHOSPITAL KLINIKK AMBULANSE STAVANGER - Stavanger

ligner : Forsker


FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN >> Forsker innen bioinformatikk/molekylærbiologi i Oslo
Wednesday 07 April 2021 00:00 | FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Er du vår nye kollega?Vi søker deg som er en engasjert forsker med... Stillingen byr ellers på varierte arbeidsoppgaver som løftes i felleskap av forskerne på avdelingen...... | FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN - Oslo
Havforskningsinstituttet >> Forsker innen ålegras-økologi og habitatkartlegging i Aust-Agder
Friday 09 April 2021 00:00 | Havforskningsinstituttet | FINN.no AS
Om stillingenSom del av vår strategi for å styrke forskningsaktiviteten på kyst og blå skog, har vi nå ledig en fast forskerstilling innen ålegras økologi og habitatkartlegging.Vi søker...... | Havforskningsinstituttet - His
SINTEF Community Fylke >> Forsker | Bærekraftige forretningsmodeller i Bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen i Sor-Trondelag
Thursday 01 April 2021 00:00 | SINTEF Community Fylke | Byggeindustrien
Samtidig er det viktig at det grønne skiftet skjer samtidig som konkurransekraften opprettholdes eller styrkes. Vi søker etter deg som har forskerbakgrunn knyttet til marked, økonomi...... | SINTEF Community Fylke - null
SINTEF Community >> SINTEF Community søker forsker | Prosjektering, planlegging og effektivisering av byggeprosesser i Sor-Trondelag
Thursday 08 April 2021 00:00 | SINTEF Community | FINN.no AS
..vekst i et kompetansemiljø hvor 60 prosent av våre forskere har doktorgrad??Gode pensjons. og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige...... | SINTEF Community - Trondheim
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD SAMFUNNSVITENSKAP BERGEN >> Forsker - vikariat i 100% stilling med fokus på fisketrapper og elverestaurering i Hordaland
Tuesday 26 January 2021 00:00 | NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD SAMFUNNSVITENSKAP BERGEN | NAVVIS
LFI driver forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi.Om stillingenDet lyses ut en midlertidig 100. stilling som forsker i forskningsgruppen LFI (Laboratorium for...... | NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD SAMFUNNSVITENSKAP BERGEN - Bergen
UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON >> Forsker, postdoktorstipendiat i Oslo
Wednesday 07 April 2021 00:00 | UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON | NAVVIS
ARA FoU har per i dag én forsker i fast stilling, én doktorgradsstipendiat, samt medarbeidere som gir... Ved SERAF er det mer enn 25 forskere tilknyttet og forskningen er organisert i forskningsgrupper, hvor...... | UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON - Oslo

ligner : Forsker, postdoktorstipendiat


NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ >> Forsker på biologiske effekter av havforsuring i Troms
Wednesday 20 January 2021 00:00 | NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ | NAVVIS
Stillingen er organisert i seksjon for miljøgifter i vår forskningsavdeling. Vi forsker på hvordan... og toktarbeid, så noe reisevirksomhet må du regne med.ArbeidsoppgaverSom forsker på effekter av...... | NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ - Tromsø
Folkehelseinstituttet FHI >> Forsker innen bioinformatikk/molekylærbiologi i Oslo
Tuesday 06 April 2021 00:00 | Folkehelseinstituttet FHI | Jucan
Er du vår nye kollega? Vi søker deg som er en engasjert forsker med forskningsbakgrunn og ekspertise i... Stillingen byr ellers på varierte arbeidsoppgaver som løftes i felleskap av forskerne på avdelingen...... | Folkehelseinstituttet FHI - Oslo
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET >> Forsker II/forsker III i Tekstutvinning av siteringsnettverk basert på dyp læring i Oslo
Friday 26 March 2021 00:00 | OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET | NAVVIS
OsloMet. storbyuniversitetet, OsloForsker II forsker III i Tekstutvinning av siteringsnettverk basert... Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert...... | OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET - Oslo
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD SAMFUNNSVITENSKAP BERGEN >> Forsker/Seniorforsker innen maskinsyn, kunstig intelligens, kybernetikk og robotikk i Troms
Friday 26 March 2021 00:00 | NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD SAMFUNNSVITENSKAP BERGEN | NAVVIS
Smart instrumentering, signalbehandling, satellittfjernmåling, kartlegging fra droner, energisystemer og ren energi.Om stillingenVi søker en forsker seniorforsker innen maskinsyn, kunstig...... | NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD SAMFUNNSVITENSKAP BERGEN - Tromsø
Sintef >> Vi søker forsker innen kraftmarked- og energisystemmodellering i Sor-Trondelag
Friday 26 March 2021 00:00 | Sintef | Sintef
Og lastflytanalyser Maskinlæring og kunstig intelligens Samfunnsøkonomi Forskere i avdelingen har... I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse...... | Sintef - Trondheim
SINTEF Community >> SINTEF Community søker forsker og utvikler | Digital transformasjon BAE i Sor-Trondelag
Thursday 08 April 2021 00:00 | SINTEF Community | FINN.no AS
SINTEF Community is one of six institutes in SINTEF. We are now searching for one new researcher and one developer to strengthen our newly established research group dealing called...... | SINTEF Community - Trondheim
Oslo universitetssykehus HF >> Forsker i Oslo
Thursday 08 April 2021 00:00 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF
Forskeren vil ha ansvar for å utarbeide intervjuguider, gjennomføre datainnsamling og dataanalyser... Stillingen vil inngå i forskerteamet ved RusForsk og bidra med kvalitativ forskerkompetanse inn i...... | Oslo universitetssykehus HF - Oslo

ligner : Forsker


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - FORSKNINGSVIRKSOMH >> Vi søker forsker i Oslo
Friday 09 April 2021 00:00 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - FORSKNINGSVIRKSOMH | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Forsker med kompetanse innen kvalitativ forskningsmetode3 års engasjement... Forskeren vil ha ansvar for å utarbeide intervjuguider, gjennomføre datainnsamling og dataanalyser...... | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - FORSKNINGSVIRKSOMH - Oslo

ligner : Vi søker forsker


NGU >> FORSKER I MARINGEOLOGI i Oslo
Tuesday 06 April 2021 00:00 | NGU | Jucan
Det skal vi fortsette med.NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60. er forskere geologer... Stillingen er knyttet til Seksjon for Maringeologi, som består av 19 forskere og 6 ingeniører, og...... | NGU - Oslo

ligner : FORSKER I MARINGEOLOGI


Forskningsenheten/ARA FOU , Sørlandet sykehus HF og SERAF UiO >> Forsker, postdoktorstipendiat i Oslo
Wednesday 07 April 2021 00:00 | Forskningsenheten/ARA FOU , Sørlandet sykehus HF og SERAF UiO | NAVVIS
ARA FoU har per i dag én forsker i fast stilling, én doktorgradsstipendiat, samt medarbeidere som gir... Ved SERAF er det mer enn 25 forskere tilknyttet og forskningen er organisert i forskningsgrupper, hvor...... | Forskningsenheten/ARA FOU , Sørlandet sykehus HF og SERAF UiO - null

ligner : Forsker, postdoktorstipendiat


NAVVIS >> Forsker i Sør-Trøndelag
Friday 09 April 2021 00:00 | NAVVIS | NAVVIS
Arbeidet innebærer også smitteforsøk med Saprolegnia, og noe arbeid med rogn og plommesekkyngel av laks. Videre skal forskeren kommunisere med industripartnerne, planlegge den eksperimentelle...... | NAVVIS - Trondheim

ligner : Forsker


NAVVIS >> Forsker innen ålegras-økologi og habitatkartlegging i Aust-Agder
Friday 09 April 2021 00:00 | NAVVIS | NAVVIS
Eksperimentell forskning, kartlegging og overvåking er nøkkel aktiviteter for kunnskapsbasert rådgivning for bærekraftig forvaltning. Både nyutdannede og mer erfarne forskere inviteres til...... | NAVVIS - His
SINTEF Community >> SINTEF Community søker sivilingeniør/forsker | Bygningsfysikk i Sor-Trondelag
Thursday 08 April 2021 00:00 | SINTEF Community | FINN.no AS
..vekst i et kompetansemiljø hvor 60 prosent av våre forskere har doktorgrad??Gode pensjons. og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige...... | SINTEF Community - Trondheim
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE AVD TRONDHEIM >> FORSKER I MARINGEOLOGI i Sør-Trøndelag
Wednesday 07 April 2021 00:00 | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE AVD TRONDHEIM | NAVVIS
Det skal vi fortsette med.ArbeidsoppgaverVi søker en forsker med mastergrad eller doktorgrad i... Stillingen er knyttet til Seksjon for Maringeologi, som består av 19 forskere og 6 ingeniører, og...... | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE AVD TRONDHEIM - Trondheim

ligner : FORSKER I MARINGEOLOGI


Sintef >> Sivilingeniør/Forsker | Bygningsfysikk i Sor-Trondelag
Friday 26 March 2021 00:00 | Sintef | Sintef
..vekst i et kompetansemiljø hvor 60 prosent av våre forskere har doktorgrad Gode pensjons. og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige...... | Sintef - Trondheim

ligner : Sivilingeniør/Forsker | Bygningsfysikk


SINTEF Community Fylke >> Sivilingeniør/Forsker | Bygningsfysikk i Sor-Trondelag
Thursday 01 April 2021 00:00 | SINTEF Community Fylke | Byggeindustrien
Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 60 prosent av våre forskere har doktorgrad. Gode pensjons. og forsikringsordninger, velferdsordninger og...... | SINTEF Community Fylke - null

ligner : Sivilingeniør/Forsker | Bygningsfysikk"Forsker" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (27) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy