Enhetsleder Jobbtilbud i Norge -

Norge > Enhetsleder > 28 resultater funnet.Enhetsleder helse | ØKSNES KOMMUNE HELSE-SOSIALSJEF | Nordland | Friday 22 January 2021 00:00

Assisterende Enhetsleder BUP Elverum | Legegjobber | Oslo | Tuesday 27 April 2021 00:00

Enhetsleder PP-tjenesten | Ørland kommune | Oslo | Tuesday 04 May 2021 00:00

Enhetsleder ved Ambulant poliklinikk | AHUS SKJETTEN BARN- OG UNGDOMSPSYKIATRI BRÅTEN | Akershus | Thursday 28 January 2021 00:00

Enhetsleder Radiologi LIS | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK | Akershus | Monday 26 April 2021 00:00

Vi søker ny enhetsleder | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK | Akershus | Sunday 24 January 2021 00:00

Enhetsleder poliklinikk | Finnmarkssykehuset | Finnmark | Tuesday 27 April 2021 00:00

Enhetsleder BUP Akuttenhet | Sykehuset Innlandet HF | Oslo | Tuesday 04 May 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NORDLANDSKLINIKKEN >> Enhetsleder - Senter for psykisk helse- og rusbehandling, Døgnenhet Narvik i Nordland
Monday 26 April 2021 00:00 | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NORDLANDSKLINIKKEN | NAVVIS
Som enhetsleder har man drifts. og personalansvar for hele enhetens virksomhet. Man inngår i senterets... Som enhetsleder er man en viktig bidragsyter inn i utviklingen av Nye UNN Narvik.Narvik by ligger...... | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NORDLANDSKLINIKKEN - null
Oslo kommune, Bydel Alna >> Enhetsleder for hjemmetjenestenOslo kommune, Bydel Alna i Oslo
Sunday 28 February 2021 00:00 | Oslo kommune, Bydel Alna | Lederjobb.no
Vil du bli Bydel Alna sin nye enhetsleder for hjemmetjenesten? Vi tilbyr en spennende og utfordrende... Du vil inngå i avdelingens ledergruppe og i bydelens utvidede ledergruppe for alle enhetsledere...... | Oslo kommune, Bydel Alna - Oslo
SYKEHUSET INNLANDET HF BUP - AKUTTENHET FOR UNGDOM >> Enhetsleder BUP Akuttenhet i Hedmark
Tuesday 27 April 2021 00:00 | SYKEHUSET INNLANDET HF BUP - AKUTTENHET FOR UNGDOM | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vil du være med å utvikle akutt tilbudet til ungdom? Engasjert i barn og unges psykiske helse?Vi har ledig stilling som Enhetsleder for BUP Akuttenhet...... | SYKEHUSET INNLANDET HF BUP - AKUTTENHET FOR UNGDOM - Ottestad

ligner : Enhetsleder BUP Akuttenhet


AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK >> Enhetsleder Radiologi LIS i Akershus
Monday 26 April 2021 00:00 | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vi søker etter enhetsleder Radiologi LIS, en nyopprettet 20. stilling i... engasjement som stipendiat. Som enhetsleder i 20. stilling for LIS inngår du i ledelsen i seksjon...... | AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK - Lørenskog

ligner : Enhetsleder Radiologi LIS


Sørlandet sykehus HF >> Enhetsleder Enhet for ambulante tjenesterSørlandet sykehus HF i Aust-Agder
Sunday 07 March 2021 00:00 | Sørlandet sykehus HF | Lederjobb.no
Enheten består av 40 årsverk. De enkelte team er lokalisert på Bjorbekk i Arendal, og har oppfølging av pasienter i hele DPS Østre Agder sitt opptaksområde.Enhetsleder inngår i...... | Sørlandet sykehus HF - Arendal
Narvik kommune >> Barnehagestyrer/ Enhetsleder i Oslo
Tuesday 04 May 2021 00:00 | Narvik kommune | Jucan
Vil du være søker til verdens viktigste jobb? Narvik kommune søker enhetsleder styrer til Rallar'n... Enhetsleder styrer vil være en viktig pådriver til barnehagens drift og utvikling. Arbeidsoppgaver Som...... | Narvik kommune - Oslo

ligner : Barnehagestyrer/ Enhetsleder


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK >> Enhetsleder i Oslo
Thursday 29 April 2021 00:00 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Renholdsavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS) er ledende innen nytenkning og satsing innen renholdsfaget. Som enhetsleder ved OUS vil du ta del i denne...... | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK - Oslo

ligner : Enhetsleder


RALLARN BARNEHAGE >> Barnehagestyrer/ Enhetsleder i Nordland
Tuesday 27 April 2021 00:00 | RALLARN BARNEHAGE | NAVVIS
Enhetsleder styrer vil være en viktig pådriver til barnehagens drift og utvikling.ArbeidsoppgaverSom... Enhetsleder styrer er også ansvarlig for å legge tilrette for tett og godt samarbeid mellom barnehagen...... | RALLARN BARNEHAGE - Narvik

ligner : Barnehagestyrer/ Enhetsleder


TUJobb >> I Seksjon Bydrift, enhet Sanitær, er det ledig 100% fast stilling som Enhetsleder Sanitær. i Vestfold
Tuesday 04 May 2021 00:00 | TUJobb | TUJobb
Spredt avløp inkludert septiktømming og behandling av utslippstillatelser av avløp etter forurensingsloven.Enhet Sanitær har 3 ansatte under enhetsleder.Stillingen har ordinær kommunal...... | TUJobb - Sandefjord
VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON >> Enhetsleder økonomioppfølging i Oslo
Tuesday 27 April 2021 00:00 | VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON | NAVVIS
Milliarder kroner?Vi har ledig stilling som enhetsleder økonomioppfølging investeringsprosjekter i... Enhetslederen leder 8 medarbeidere og har ansvaret for økonomioppfølgingen og rapporteringen av Vikens...... | VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON - Oslo

ligner : Enhetsleder økonomioppfølging


Levanger kommune >> Enhetsleder Barne- og familietjenesten i Nord-Trondelag
Wednesday 21 April 2021 00:00 | Levanger kommune | NAVVIS
Enhetsleder har overordnet resultatansvar for økonomi og skal tilstrebe å ha riktig balanse mellom... og utviklingsoppgaver. Enhetsleder har et særlig ansvar for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid...... | Levanger kommune - Levanger

ligner : Enhetsleder Barne- og familietjenesten


Legegjobber >> Assisterende Enhetsleder BUP Elverum i Oslo
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
Stilling som assisterende enhetsleder.Fordelingen mellom ulike arbeidsoppgaver kan variere noe etter... Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.Funksjonen som assisterende enhetsleder vil bli...... | Legegjobber - null

ligner : Assisterende Enhetsleder BUP Elverum


FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS >> Enhetsleder i Finnmark
Monday 26 April 2021 00:00 | FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS | NAVVIS
Vi leter etter deg som brenner for ledelse og utvikling. Du vil som ny enhetsleder få muligheter til å... og infusjonsbehandling.Du vil som enhetsleder jobbe tett sammen med ass.enhetsleder fagsykepleier...... | FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS - Kirkenes

ligner : Enhetsleder


Nannestad kommune >> Enhetsleder i Oslo
Tuesday 04 May 2021 00:00 | Nannestad kommune | Jucan
Spennende og utfordrende lederstilling.Støttetjenesten søker etter enhetsleder til Prestmosen omsorgs. og avlastningsbolig. Vi søker etter en initiativrik, trygg og engasjert leder som...... | Nannestad kommune - Oslo

ligner : Enhetsleder


NANNESTAD KOMMUNE STØTTETJENESTEN >> Enhetsleder i Akershus
Tuesday 04 May 2021 00:00 | NANNESTAD KOMMUNE STØTTETJENESTEN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Spennende og utfordrende lederstilling.Støttetjenesten søker etter enhetsleder til Prestmosen omsorgs. og avlastningsbolig. Vi søker etter en initiativrik, trygg og...... | NANNESTAD KOMMUNE STØTTETJENESTEN - Nannestad

ligner : Enhetsleder


SYKEHUSET INNLANDET HF BUP - AKUTTENHET FOR UNGDOM >> Enhetsleder BUP Utrednings- og behandlingsenhet i Hedmark
Tuesday 27 April 2021 00:00 | SYKEHUSET INNLANDET HF BUP - AKUTTENHET FOR UNGDOM | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vil du være med å utvikle utrednings. og behandlingstilbudet til ungdom? Engasjert i barn og unges psykiske helse?Vi har ledig stilling som Enhetsleder for BUP...... | SYKEHUSET INNLANDET HF BUP - AKUTTENHET FOR UNGDOM - Ottestad
BUDAL OPPVEKSTOMRÅDE AVD SKOLE >> Ledig enhetsleder ved Budal oppvekstsenter i Sor-Trondelag
Monday 26 April 2021 00:00 | BUDAL OPPVEKSTOMRÅDE AVD SKOLE | NAVVIS
Midtre Gauldal kommune, BudalenLedig enhetsleder ved Budal oppvekstsenterVi har ledig 100. fast stilling... og skolemiljø for barn, ansatte og foreldre.Som enhetsleder må du kunne se sammenhenger, se muligheter...... | BUDAL OPPVEKSTOMRÅDE AVD SKOLE - Budal
Universitetssykehuset Nord-Norge HF >> Enhetsleder – Voksenpsykiatrisk poliklinikk, SPHR Sør-TromsUniversitetssykehuset Nord-Norge HF i Troms
Thursday 08 April 2021 00:00 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Lederjobb.no
Vi har ledig fast 100. stilling som enhetsleder ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, SPHR Sør Troms... I denne stillingen kan det forventes noe klinisk virksomhet.Enhetslederstillingen innebærer at du har...... | Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Harstad
Helse og livsmestring >> Enhetsleder, 100% fast, Solerunden ambulante tjenester/ Vestby kommune i Akershus
Wednesday 21 April 2021 00:00 | Helse og livsmestring | NAVVIS
Vestby kommune. resultatområde Helse og Livsmestring søker enhetsleder til 100. fast stilling ved Solerunden ambulante tjenester.Resultatområde Helse og Livsmestring (HLM) omfatter kommunale...... | Helse og livsmestring - Vestby
Finnmarkssykehuset >> Enhetsleder poliklinikk i Finnmark
Tuesday 27 April 2021 00:00 | Finnmarkssykehuset | Finnmarkssykehuset
Vi leter etter deg som brenner for ledelse og utvikling. Du vil som ny enhetsleder få muligheter til å... og infusjonsbehandling.Du vil som enhetsleder jobbe tett sammen med ass.enhetsleder fagsykepleier...... | Finnmarkssykehuset - Kirkenes

ligner : Enhetsleder poliklinikk


Viken fylkeskommune >> Enhetsleder økonomioppfølging  i Oslo
Tuesday 04 May 2021 00:00 | Viken fylkeskommune | Jucan
Milliarder kroner? Vi har ledig stilling som enhetsleder økonomioppfølging investeringsprosjekter i... Enhetslederen leder 8 medarbeidere og har ansvaret for økonomioppfølgingen og rapporteringen av Vikens...... | Viken fylkeskommune - Oslo
BUP Innlandet, Sykehuset Innlandet HF >> Enhetsleder BUP Akuttenhet i Hedmark
Wednesday 28 April 2021 00:00 | BUP Innlandet, Sykehuset Innlandet HF | NAVVIS
Stillingsident. 4382418526 Presentasjon av stillingen Vil du være med å utvikle akutt tilbudet til ungdom? Engasjert i barn og unges psykiske helse?Vi har ledig stilling som Enhetsleder for...... | BUP Innlandet, Sykehuset Innlandet HF - Ottestad

ligner : Enhetsleder BUP Akuttenhet


NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ >> Ass. Enhetsleder i Nordland
Friday 23 April 2021 00:00 | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Sengeenhet for fagområdene Nevrologi og Revmatologi har ledig vikariat som ass. enhetsleder. Enheten er organisert i medisinsk klinikk og har for tiden 19...... | NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ - Bodø

ligner : Ass. Enhetsleder


ØRLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN >> Enhetsleder PP-tjenesten i Sor-Trondelag
Wednesday 28 April 2021 00:00 | ØRLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen PP tjenesten er en kommunal enhet, organisert under tjenesteområdet oppvekst og utdanning med rapportering til kommunalsjef på området. PP tjenesten best...... | ØRLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN - null

ligner : Enhetsleder PP-tjenesten


Farsund kommune >> Enhetsleder Lister PPT i Vest-Agder
Friday 23 April 2021 00:00 | Farsund kommune | NAVVIS
Og må disponere egen bil i tjenestenPersonlige egenskaperVi ser etter en tydelig, inkluderende og kreativ enhetsleder. Ledelse av denne interkommunale tjenesten forutsetter integritet...... | Farsund kommune - null

ligner : Enhetsleder Lister PPT"Enhetsleder" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (28) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy