Avdelingssjef Jobbtilbud i Norge -

Norge > Avdelingssjef > 17 resultater funnet.Avdelingssjef | SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL | Aust-Agder | Friday 22 January 2021 00:00

Vernepleier eller sykepleier | HVALER KOMMUNE AVDELINGSSJEF FOR HELSEAVDELING | Østfold | Thursday 18 March 2021 00:00

Avdelingssjef, Avdeling for radiologi | Legegjobber | Sør-Trøndelag | Thursday 25 March 2021 00:00

Avdelingssjef | ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN BUP LIAN | Sør-Trøndelag | Wednesday 17 March 2021 00:00

Avdelingssjef | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND | Møre og Romsdal | Tuesday 26 January 2021 00:00

Avdelingssjef - Anestesiavdelingen, legetjenesten. | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM | Sør-Trøndelag | Thursday 01 April 2021 00:00

Avdelingssjef – operativ drift flysideAvinor AS | Avinor AS | Akershus | Sunday 07 March 2021 00:00

Avdelingssjef - Anestesiavdelingen, legetjenesten. | St. Olavs hospital | Oslo | Monday 05 April 2021 00:00


Jobbtilbud søkeresultater | Norge


Medisinsk avdeling Ringerike sykehus >> Avdelingssjef/fagsjef medisin i Buskerud
Friday 09 April 2021 00:00 | Medisinsk avdeling Ringerike sykehus | NAVVIS
Fysio ergo sosionom, medisinsk poliklinikk og dialyseTiltredelse etter avtale.AvdelingssjefenHar et samlet drift. og resultatansvar for avdelingen og skal utøve det ansvar og de oppgaver som...... | Medisinsk avdeling Ringerike sykehus - Hønefoss

ligner : Avdelingssjef/fagsjef medisin


STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER >> Avdelingssjef i Nord-Trondelag
Friday 09 April 2021 00:00 | STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER | NAVVIS
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, StjørdalAvdelingssjefHvem søker vi?Vi søker en person med dokumentert og uredd ledererfaring, inkludert erfaring med strategiutvikling, økonomist...... | STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER - Stjørdal

ligner : Avdelingssjef


VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - ADMINISTRASJON >> Er du opptatt av helse, miljø og sikkerhet i sykehus? Vestre Viken søker etter avdelingssjef for HMS-avdelingen i Buskerud
Monday 25 January 2021 00:00 | VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - ADMINISTRASJON | NAVVIS
Avdelingssjef skal bidra til nytenkning og samhandling ved å tenke helhet og utvikling, motivere medarbeidere, og være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknytning...... | VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - ADMINISTRASJON - Drammen
ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM >> Avdelingssjef - Anestesiavdelingen, legetjenesten. i Sør-Trøndelag
Thursday 01 April 2021 00:00 | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Det søkes etter avdelingssjef ved anestesiavdelingen.Klinikk for Anestesi og... 5 overlegestillinger og 22 LIS hjemler. Avdelingssjef har totalansvar for fag, personal og økonomi...... | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM - Trondheim
Bildediagnostikk - Avdeling for radiologi, St. Olavs hospital >> Avdelingssjef, Avdeling for radiologi i Sør-Trøndelag
Wednesday 17 March 2021 00:00 | Bildediagnostikk - Avdeling for radiologi, St. Olavs hospital | NAVVIS
Fosen samt Levanger og Namsos.Klinikken har ledig stilling som avdelingssjef innen radiologi, 100. St. Olav.ArbeidsoppgaverAdministrativt lederansvar for avdelingen, inkludert ansvar for...... | Bildediagnostikk - Avdeling for radiologi, St. Olavs hospital - Trondheim

ligner : Avdelingssjef, Avdeling for radiologi


SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL >> Avdelingssjef i Aust-Agder
Friday 22 January 2021 00:00 | SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL | NAVVIS
Utdanningsansvar for både leger, jordmødre og barnepleiere er sentralt i avdelingssjefs ansvarsområde.Nåværende avdelingssjef går av med pensjon 01.09.2021, og stillingen som avdelingssjef...... | SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL - Arendal

ligner : Avdelingssjef


HVALER KOMMUNE AVDELINGSSJEF FOR HELSEAVDELING >> Vernepleier eller sykepleier i Østfold
Thursday 18 March 2021 00:00 | HVALER KOMMUNE AVDELINGSSJEF FOR HELSEAVDELING | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Tjenesteområde Friskliv, læring og mestring har nå 3 ledige stillinger ved enhet for Tilrettelagte Tjenester. Enheten tilbyr tjenester til blant annet me...... | HVALER KOMMUNE AVDELINGSSJEF FOR HELSEAVDELING - null

ligner : Vernepleier eller sykepleier


ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM >> Avdelingssjef, Avdeling for radiologi i Sør-Trøndelag
Wednesday 17 March 2021 00:00 | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM | NAVVIS
Fosen samt Levanger og Namsos.Klinikken har ledig stilling som avdelingssjef innen radiologi, 100. p.t. St. Olav.ArbeidsoppgaverAdministrativt lederansvar for avdelingen, inkludert ansvar for...... | ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM - Trondheim

ligner : Avdelingssjef, Avdeling for radiologi


HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND >> Avdelingssjef i Møre og Romsdal
Tuesday 26 January 2021 00:00 | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vi søkjer etter Avdelingssjef for Kjøkken og internserviceAvdeling for... og samarbeidsråd på klinikknivå. Avdelingssjefen rapporterer direkte til...... | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND - Alesund

ligner : Avdelingssjef


Vestre Viken >> Avdelingssjef/fagsjef medisin i Buskerud
Friday 26 February 2021 00:00 | Vestre Viken | Vestre Viken
Medisinsk avdeling består av medisinske sengetun, medisinske leger, fysio ergo sosionom, medisinsk poliklinikk og dialyse Tiltredelse etter avtale.Avdelingssjefen Har et samlet drift...... | Vestre Viken - Hønefoss

ligner : Avdelingssjef/fagsjef medisin


ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN BUP LIAN >> Avdelingssjef i Sør-Trøndelag
Wednesday 17 March 2021 00:00 | ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN BUP LIAN | NAVVIS
Presentasjon av stillingen Vil du være med å prege utviklingen av de prehospitale tjenestene i hele Midt Norge? Dette er en unik stilling for å kunne bidra inn i utviklingen av dis...... | ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN BUP LIAN - Trondheim

ligner : Avdelingssjef


Legegjobber >> Avdelingssjef, Avdeling for radiologi i Sør-Trøndelag
Thursday 25 March 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
Avdelingssjefens oppgaver for øvrig defineres av klinikksjefen.KvalifikasjonerSkal inneha relevant fagutdanning for avdelingens faglige virksomhet. Spesialist i radiologi. Skal ha minst 3 års...... | Legegjobber - null

ligner : Avdelingssjef, Avdeling for radiologi


St. Olavs hospital >> Avdelingssjef - Anestesiavdelingen, legetjenesten. i Oslo
Monday 05 April 2021 00:00 | St. Olavs hospital | Jucan
Det søkes etter avdelingssjef ved anestesiavdelingen.Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter... 5 overlegestillinger og 22 LIS hjemler. Avdelingssjef har totalansvar for fag, personal og økonomi...... | St. Olavs hospital - Oslo
Legegjobber >> Avdelingssjef/fagsjef medisin i Buskerud
Friday 09 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
Medisinsk avdeling består av medisinske sengetun, medisinske leger, fysio ergo sosionom, medisinsk poliklinikk og dialyse Tiltredelse etter avtale.Avdelingssjefen Har et samlet drift...... | Legegjobber - null

ligner : Avdelingssjef/fagsjef medisin


Legegjobber >> Avdelingssjef - Anestesiavdelingen, legetjenesten. i Sør-Trøndelag
Thursday 01 April 2021 00:00 | Legegjobber | Legegjobber
ArbeidsoppgaverTotalansvar for avdelingens økonomi, personell, drift, fag og tjenestekvalitet.Sørge for god ressursstyringSørge for god personalledelse gjennom vektlegging av medvi...... | Legegjobber - null
Avinor AS >> Avdelingssjef – operativ drift flysideAvinor AS i Akershus
Sunday 07 March 2021 00:00 | Avinor AS | Lederjobb.no
Enheten leverer driftstjenester av høy kvalitet 24 7. Avdelingssjef har ansvaret for å lede og drifte... og ledelsessystem. Da nåværende avdelingssjef søker nye utfordringer, leter vi etter en tydelig og...... | Avinor AS - Gardermoen

"Avdelingssjef" Jobb Resultater Powred Av:
neuvoo job search (17) | Indeed job search () | careerjet job search ()

no.jobsyd.com : Jobber i Norge | © Copyright 2021

Home    |    Stillingskategorier     |    Jobber via sted

Privacy Policy